„Naše zásady nepovažujeme za dogmy obsažené v knihách, o nichž se říká, že pocházejí z nebe. Inspiraci získáváme ne z nebe, ani z neviditelného světa, ale přímo ze života.“

Původní znění

We do not consider our principles as dogmas contained in books that are said to come from heaven. We derive our inspiration, not from heaven, or from an unseen world, but directly from life.

Statement (1 November 1937), as quoted in Atatürk: The Biography of the founder of Modern Turkey (2002) by Andrew Mango

Přeložil Monnystr
Kemal Atatürk foto
Kemal Atatürk16
turecký armádní důstojník, revolucionář a první prezident... 1881 - 1938
Reklama

Podobné citáty

Sri Chinmoy foto
Maxmilián Kolbe foto
Reklama
Blaise Pascal foto
Ralph Waldo Emerson foto
Tento překlad čeká na kontrolu. Je překlad správně?
Billy Graham foto
Jack Kerouac foto
 Euripidés foto
Richard Baxter foto
Reklama
Ralph Smart foto
Erich Maria Remarque foto
Jan Balabán foto
Reklama
Trevor Phillips foto
Markus Zusak foto
Ambrose Bierce foto