„Vědomí sebe samého je největší překážkou řádného provádění všech fyzických činností.“

—  Bruce Lee

Originál

The consciousness of self is the greatest hindrance to the proper execution of all physical action.

Poslední aktualizace 24. června 2020. Historie
Bruce Lee foto
Bruce Lee43
herec, mistr a popularizátor bojových umění 1940 - 1973
Upravit

Podobné citáty

Teal Swan foto
Jean Anouilh foto
Miroslav Plzák foto

„Vznik lidského vědomí z neurofyziologické činnosti mozku je nepochopitelný.“

—  Miroslav Plzák český psychiatr, psychoterapeut, publicista a vědecký spisovatel 1925 - 2010

Seneca foto
Eckhart Tolle foto
Thomas Carlyle foto

„Ideál je v tobě samém. Překážky k jeho dosažení jsou - také v tobě.“

—  Thomas Carlyle skotský filozof, satirik, esejista, historik a pedagog 1795 - 1881

Radola Gajda foto

„Doma jsem byl špatně přivítán, bylo proti mě štváno od samého začátku, všude samá překážka… v Praze se spřádaly proti mně intriky.“

—  Radola Gajda československý legionář, československý politik a generál 1892 - 1948

Kniha: Vítěz který prohrál genarál Radola Gajda

Suzanne Collins foto
Philipp Emanuel von Fellenberg foto

„Individuální, nezávislá činnost hochova má do sebe důležitosti mnohem větší, než úslužná pilnost obyčejná.“

—  Philipp Emanuel von Fellenberg švýcarský pedagog a agronom 1771 - 1844

Zdroj: [Novák, Jan Václav, Vorovka, Karel, Kniha moudrosti, sborník aforismů a sentencí peadagogických, Bursík a Kohout, 1892, 196, česky]

Josef Václav Frič foto

„Největší překážkou pokroku je pohodlí.“

—  Josef Václav Frič český spisovatel, novinář a politik 1829 - 1890

Stefan Napierski foto
Sven Goran Eriksson foto
George Bernard Shaw foto
Thomas Reid foto

„Není větší překážky pokroku vědění, než mnohoznačnost slov.“

—  Thomas Reid skotský filozof 1710 - 1796

Originál: (en) There is no greater impediment to the advancement of knowledge than the ambiguity of words.
Zdroj: [Reid, Thomas, 1983, Inquiry And Essays, Hackett, 129, angličtina]

Rudolf Agricola foto
Karl Marx foto
Erich Maria Remarque foto

Související témata