„Slova - semena sváru.“

Poslední aktualizace 29. ledna 2021. Historie
Témata
svár, slovo, semeno

Podobné citáty

Hérakleitos foto

„Vše se děje ve sváru.“

—  Hérakleitos před-sokratovský řecký filozof -535

Empedoklés foto
Šalamoun foto

„Vyžeň posměvače a odejde i svár, ustane pře i hanba.“

—  Šalamoun izraelský král a syn Davida -1011 - -931 př. n. l.

Démokritos foto

„Svár v obci je zlem pro obě strany, neboť i vítěze i poražené stíhá stejná zkáza.“

—  Démokritos starověký řecký filozof, žák Leucippuse, zakladatel atomové teorie

Jean Rostand foto
Jan Amos Komenský foto

„Semena nejsou ještě plody.“

—  Jan Amos Komenský český barokní spisovatel, filozof, náboženský spisovatel, pedagog, politický spisovatel a vědecký spisovatel 1592 - 1670

Dante Alighieri foto
Geoffrey Chaucer foto
Masanobu Fukuoka foto

„Mým konečným snem je zasít semena v poušti. Zúrodnit pouště znamená zasít semeno do srdcí lidí.“

—  Masanobu Fukuoka japonský farmář a filozof 1913 - 2007

[(en) My ultimate dream is to sow seeds in the desert. To revegetate the deserts is to sow seed in people's hearts.]

Source: FUKUOKA, Masanobu. The Road Back to Nature (1984; English translation 1987, p. 360).

Lin Yutang foto
Henry David Thoreau foto

„Nejmenší semeno víry je lepší než největší ovoce štěstí.“

—  Henry David Thoreau americký autor a přírodovědec 1817 - 1862

Originál: (en) The smallest seed of faith is better than the largest fruit of happiness.

Quintus Septimius Florens Tertullianus foto

„Čím více nás kosíte, tím více je nás. Krev [mučedníků] je semenem křesťanů.“

—  Quintus Septimius Florens Tertullianus, kniha Apologeticus

Originál: (la) Plures efficimur, quotiens metimur a vobis: semen est sanguis Christianorum.
Zdroj: Apologeticum, 50.

Honoré De Balzac foto
Nikola Tesla foto
Clive Staples Lewis foto

Související témata