„Vyžeň posměvače a odejde i svár, ustane pře i hanba.“

—  Šalamoun

Upravil Reine. Poslední aktualizace 24. prosince 2016. Historie
Témata
pře, svár, hanba
Šalamoun foto
Šalamoun133
izraelský král a syn Davida -1011 - -931 př. n. l.

Podobné citáty

Hérakleitos foto

„Pře je rodičkou poznání.“

—  Hérakleitos před-sokratovský řecký filozof -535

Hérakleitos foto

„Vše se děje ve sváru.“

—  Hérakleitos před-sokratovský řecký filozof -535

Empedoklés foto
Stefan Zweig foto

„Mudrc se nemá přít se zběsilcem…“

—  Stefan Zweig rakouský básník, překladatel a romanopisec 1881 - 1942

Jean Rostand foto
Démokritos foto

„Svár v obci je zlem pro obě strany, neboť i vítěze i poražené stíhá stejná zkáza.“

—  Démokritos starověký řecký filozof, žák Leucippuse, zakladatel atomové teorie

„Koně a psi se odjakživa přou o to, zda je lepší náhubek nebo uzda.“

—  Václav Kubín 1920 - 2007

Z knihy: Ševčíková, Hana: Slovník myšlenek. Olomouc 2003. S. 278.

Hesiodos foto
Albert Chevalier foto
Hérakleitos foto
Lao-c' foto
Ivan Vladimirovič Mičurin foto
Johann Wolfgang von Goethe foto

Související témata