„Člověk opravdu miluje druhého teprve tehdy, když se ve své klidné, vyrovnané a lidumilné duši modlí k Bohu, aby se už nikdy neocitl v pavučině zamilovanosti.“

—  Basileos

Upravil Basileos. Poslední aktualizace 22. srpna 2021. Historie

Podobné citáty

François de La  Rochefoucauld foto
John Bunyan foto

„Modlete se často; neboť modlitba je štítem pro duši, oběť Bohu a metlou pro Satana.“

—  John Bunyan anglický křesťanský spisovatel a kazatel 1628 - 1688

Originál: (en) Pray often; for prayer is a shield to the soul, a sacrifice to God, and a scourge for Satan.
Zdroj: [Bunyan, John, 1873, The complete works of John Bunyan, Bradley, Garretson & Co., 80, angličtina]

Oscar Wilde foto
Christopher Paolini foto
Alphonse Daudet foto
Faustyna Kowalská foto
Jandy Nelson foto
Friedrich Nietzsche foto
Witold Gombrowicz foto
Jan XXIII. foto

„Nikdy člověk není tak velký jako tehdy, když klečí.“

—  Jan XXIII. 261. papež katolické církve 1881 - 1963

Zdroj: Řekli svatí a to platí http://www.fatym.com/view.php?cisloclanku=2011090028, fatym.com

Ramón Gómez De La Serna foto
Théodore De Banville foto
Petr Iljič Čajkovskij foto
Mike Tyson foto

Související témata