„(Řekl o Rusku a Rusech): Takzvaný “jazykový obraz světa” je velmi populární ve východní Evropě postsovětského období. Poskytuje totiž tolik žádanou iluzi, že “náš” jazyk je naprosto jedinečný, tak jako “naše” vnímání reality. Lingvisticky jde o starý koncept, který původně nemá s xenofobií a nacionalismem nic společného.“

Reklama

Podobné citáty

Tomáš Vandas foto

„Jsem přesvědčen, že Evropu zachrání jedině nacionalismus, jako zdravý prvek naší společnosti!“

—  Tomáš Vandas český politik 1969
z projevu na Protirežimní Demonstraci 17.listopadu 2013 Source: Protirežimní Demonstrace DSSS a DM 17.11.2013 - https://www.youtube.com/watch?v=g6FuiXoUQhI

Henri Jozef Machiel Nouwen foto

„Mnoho násilí v naší společnosti je založeno na iluzi nesmrtelnosti, což je iluze, že život je majetek, který je třeba bránit, ne dar ke sdílení.“

—  Henri Jozef Machiel Nouwen holandský kněz a spisovatel 1932 - 1996
(en) Much violence in our society is based on the illusion of immortality, which is the illusion that life is a property to be defended and not a gift to be shared. Source: [Smith, Christine Marie, 1992, Preaching As Weeping, Confession, and Resistance: Radical Responses to Radical Evil, Westminster John Knox Press, 58, angličtina, 978-0-66425-216-8]

Reklama
Ladislav Hejdánek foto
Arkadij Babčenko foto

„Právě nyní je ruská společnost extrémně krutá. Xenofobie a nacionalismus jsou všudypřítomné. Moje země je Německo roku 1934.“

—  Arkadij Babčenko ruský novinář 1977
(en) Right now, Russian society is extremely cruel. Xenophobia and nationalism are pervasive. My country is the Germany of 1934. Source: [Baritou, Agnes, Arkady Babchenko: ‘Russia is the Germany of 1934’, cafebabel.co.uk, 2008-02-28, 2011-05-30, http://www.cafebabel.co.uk/article/24042/arkady-babchenko-russia-is-the-germany-of-1934.html]

„Naše realita je velmi složitá. Jsme země se dvěma abecedami, třemi náboženstvími, čtyřmi jazyky, pěti národnostmi, šesti republikami a se 23 miliony nenapravitelných individualistů.“

—  Ante Marković poslední předseda vlády Jugoslávie 1924 - 2011
(en) Our reality is very complex. We are one country with two alphabets, three religions, four languages, five nationalities, six republics and 23 million incorrigible individualists. Source: [Hevesi, Dennis, Ante Markovic, Last Premier of Yugoslavia, Dies at 87, nytimes.com, 2011-12-01, 2011-12-01, http://www.nytimes.com/2011/12/01/world/europe/ante-markovic-last-premier-of-yugoslavia-dies-at-87.html?_r=1&ref=obituaries]

 Erasmus Rotterdamský foto

„Celý svět je naší společnou vlastí.“

—  Erasmus Rotterdamský nizozemský renesanční humanista, katolický kněz a teolog 1466 - 1536

Albert Einstein foto

„Realita je pouze iluze, i když velmi vytrvalá.“

—  Albert Einstein německo-americký fyzik, autor teorie relativity 1879 - 1955

Roger Penrose foto
Bartoloměj I. foto

„Ideologický, společenský nebo náboženský útvar, který pohrdá člověkem stvořeným k božímu obrazu a poroučí nebo dovoluje usmrcovat naše bližní strašným a primitivním způsobem, jistě nemá nic společného s boží láskou.“

—  Bartoloměj I. ekumenický patriarcha Konstantinopole 1940
2015, o situaci na Blízkém východě Source: [Bartoloměj I. proti násilí ve jménu náboženství, getsemany.cz, leden 2015, 2015-06-08, http://www.getsemany.cz/node/3189]

Panajotis Sutsos foto
Craig Russell foto

„Velmi si cením anglického jazyka, který je neuvěřitelně expresivní, a rád používám jeho veškerý lingvistický arzenál. Existují základní způsoby vytváření příběhů, já se však snažím dodat tomu více vrstev a používat komplexnější a bohatší jazyk.“

—  Craig Russell britský spisovatel 1956
Source: ["Chtěl jsem být správce parku v jižní Africe," říká Craig Russell, ceskatelevize.cz, 2011-11-08, 2010-10-13, http://www.ceskatelevize.cz/ct24/exkluzivne-na-ct24/osobnosti-na-ct24/142289-chtel-jsem-byt-spravce-parku-v-jizni-africe-rika-craig-russell/?mobileRedirect=off]

Gérard Garouste foto

„Zeugma je ovocem studie o Talmudu a zvířatech zmíněných v řecké mytologii. Talmud a jeho jazyk jsou jako podvědomí naší západní společnosti.“

—  Gérard Garouste 1946
(fr) Zeugma est le fruit d'une étude du Talmud et des animaux traités dans la mythologie grecque. Le Talmud et sa langue sont comme l'inconscient de notre société occidentale. Source: [La chasse aux couleurs de Gérard Garouste, franceculture.fr, 2018-03-23, 2018-03-28, https://www.franceculture.fr/emissions/la-grande-table-1ere-partie/la-chasse-aux-couleurs-de-gerard-garouste]

Sóseki Nacume foto
Emil Páleš foto
Jean Ziegler foto

„Bůh nemá jiné ruce než ty naše, buď změníme svět, nebo to neudělá nikdo.“

—  Jean Ziegler švýcarský sociolog 1934
[(de) Gott hat keine anderen Hände als die unsrigen, entweder wir verändern die Welt, oder niemand wird es tun.] Source: [Gottesdienst der G-8-Kritik, spiegel.de, 2007-06-05, 2010-11-28, http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,486912,00.html]

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“