„Kdybych Godotem myslel Boha, řekl bych Bůh, a ne Godot.“

Originál

If by Godot I had meant God I would have said God, and not Godot.

As quoted in The Essential Samuel Beckett: An Illustrated Biography, by Enoch Brater (revised edition, 2003) ISBN 0-500-28411-3, p. 75

Upravil Martin Svoboda. Poslední aktualizace 29. ledna 2021. Historie
Témata
bůh
Samuel Beckett foto
Samuel Beckett20
irský prozaik, dramatik a básník 1906 - 1989

Podobné citáty

Maxmilián Kolbe foto

„Na počátku řekl Bůh: „Staň se,“ a stalo se stvoření, a teď řekl tvor – Maria – ať se mi stane, a stal se Bůh – v Ní.“

—  Maxmilián Kolbe polský františkánský mnich 1894 - 1941

Zdroj: http://www.fatym.com/view.php?nazevclanku=rekli-svati-a-to-plati-aneb-citaty-blahoslavenych-a-svatych-ii-dil&cisloclanku=2011090151

John Charles Ryle foto

„Varuj se vytvářet si Boha podle svého, — Boha, který je samé milosrdenství, ale ne spravedlivý, — Boha, který je samá láska, ale ne svatý, — Boha, který má nebe pro všechny a peklo pro nikoho, — Boha, který dovoluje v čase dobru a zlu být vedle sebe, ale nerozliší mezi nimi na věčnosti. Takový Bůh je jen tvou vlastní modlou, stejně jako Jupiter nebo Moloch.“

—  John Charles Ryle anglikánský biskup 1816 - 1900

Originál: (en) Beware of manufacturing a God of your own, — a God who is all mercy, but not just, — a God, who is all love, but not holy, — a God who has a heaven for everybody, but a hell for none, — a God who can allow good and bad to be side by side in time, but will make no distinction between good and bad in eternity. Such a God is an idol of your own, as really as Jupiter or Juggernaut.
Zdroj: [Ryle, John Charles, 2, 4, Home Truths: Being Miscellaneous Addresses and Tracts, https://books.google.cz/books?id=hrNDAAAAcAAJ&printsec=frontcover&hl=cs&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false, William Hunt, Steam Press, Ipswich, 1859, 310, 182, angličtina]

Stanisław Jerzy Lec foto
Nick Vujicic foto

„Nevzdávejte se Boha, protože Bůh se vás nevzdá!“

—  Nick Vujicic srbský australský evangelista a motivační řečník 1982

„Postupným zráním lidstva se Bůh mění z Boha-osoby na Boha kosmického.“

—  Richard Elliott Friedman biblický učenec 1946

z knihy Mizení boha
Zdroj: [Lukavec, Jan, Young, William Paul: Chatrč, iliteratura.cz, 2011-07-13, 2012-09-14, http://www.iliteratura.cz/Clanek/28565/young-william-paul-chatrc-]

Edith Stein foto

„Vždycky mi byla vzdálená myšlenka, že by hranice viditelné církve mohly spoutávat Boží milosrdenství. Bůh je pravda. Kdo hledá pravdu, hledá Boha, ať už si to uvědomuje, nebo ne.“

—  Edith Stein židovsko-německá jeptiška, teoložka a filozofka 1891 - 1942

Zdroj: https://bosekarmelitky.cz/sv-t-benedikta-od-krize/citaty/kristus/

Ludwig Feuerbach foto
Teal Swan foto
Friedrich Nietzsche foto
Axl Rose foto

„Nejsem Bůh, ale kdybych byl, tři čtvrtiny z vás by byly holky a ten zbytek by byla pizza a pivo.“

—  Axl Rose americký zpěvák 1962

https://www.azquotes.com/quote/602698

(en) I'm not God but if I were God, ¾ of you would be girls, and the rest would be pizza and beer.

Matthew Henry foto

„Bůh bude mít na zemi vždy svou církev; nikdy ale neřekl, že bude na této straně nebe neomylná nebo zcela bez vady.“

—  Matthew Henry teolog z Walesu 1662 - 1714

Originál: (en) God will always have a church on earth; but he never said it should be infallible, or perfectly pure from corruption on this side heaven.
Zdroj: [Henry, Matthew, Commentary to the Whole Bible: Leviticus, Chapter IV., http://www.ccel.org/ccel/henry/mhc1.Lev.v.html, 6.9.2006, 3.2.2015, Christian Classic Ethereal Library, angličtina]

„Ne já, ale Bůh.“

—  Carlo Acutis katolický blahoslavený 1991 - 2006

Zdroj: Blahoslavený Carlo Acutis - Nicola Gori

Johannes Eckhart foto
Řehoř z Nyssy foto

„Poznat Boha není nic jiného, než poznat, že Bůh není nic z toho, co může lidská mysl poznat.“

—  Řehoř z Nyssy biskup Nyssy 335 - 395

Život Mojžíšův, 166.

Papež František foto

„Byla jsem vychována jako křesťanka, moji rodiče byli tak opravdoví, že neporušili žádnou ze svých zásad, řekla jsem si, že je nesmím nikdy zradit. Proto jsem si v kriminálech řekla, že jsem tady proto, abych pomáhala druhým. To je můj úkol, který mi Bůh dal.“

—  Julie Hrušková politický vězeň 1928 - 2017

odpověď Julie Hruškové na otázku studentky „odkud čerpala ve vězení sílu a optimismus, jak to, že v ní není hořkost“
Zdroj: Radek Bartoníček: Král Šumavy varuje před komunisty, iDnes.cz 21. února 2007, dostupné: http://zpravy.idnes.cz/kral-sumavy-varuje-pred-komunisty-d59-/domaci.asp?c=A070220_172308_domaci_rb (navštíveno 5. 6. 2008)

Související témata