„Spravedlnost je lidská záležitost. Nepotřebuji žádného boha, aby mne o ní poučoval.“

Jean Paul Sartre foto
Jean Paul Sartre65
francouzský existenciální filosof, dramatik, prozaik, scená… 1905 - 1980

Podobné citáty

Pierre Corneille foto
Jean Rostand foto
Sergej Witte foto
Jan Pavel II. foto
Gabriel Laub foto
Pio z Pietrelciny foto

„Nezatěžuj svou duši smutnou truchlohrou lidské nespravedlnosti… Jednoho dne se staneš svědkem nevyhnutelného triumfu Boží spravedlnosti.“

—  Pio z Pietrelciny italský světec, kněz a mystik 1887 - 1968

Zdroj: [Horn, Roland M., 2011, Magické osobnosti minulých staletí, Dialog, 177, 978-80-7424-031-7]

Chajim Arlozorov foto

„My neznáme třídní boj, neznáme třídní socialismus, a ani je nechceme znát. Neusilujeme o spravedlnost třídní, nýbrž o spravedlnost lidskou.“

—  Chajim Arlozorov sionistický vůdce 1899 - 1933

Zdroj: [Krupp, Michael, Sionismus a Stát Izrael, Vyšehrad, Praha, 1999, 80-7021-265-9, 242, 55]

Immanuel Kant foto
Charles Spurgeon foto

„Učení o svobodné vůli – co dělá? Zvelebuje člověka jako Boha. Prohlašuje Boží záměry za nic, protože nemohou být vykonány, jestliže lidé nechtějí. Činí z Boží vůle čekajícího služebníka vůle člověka, a celou smlouvu milosti závislou na lidském skutku. Popírajíc vyvolení pro nespravedlnost, považuje Boha za dlužníka hříšníků.“

—  Charles Spurgeon britský kazatel, autor a pastor 1834 - 1892

Originál: (en) Free-will doctrine-what does it do? It magnifies man into God. It declares God's purposes a nullity, since they cannot be carried out unless men are willing. It makes God's will a waiting servant to the will of man, and the whole covenant of grace dependent on human action. Denying election on the ground of injustice, it holds God to be a debtor to sinners.

Tyler Joseph foto
Paul Claudel foto
Chammurapi foto
Benedikt XVI. foto
Karl vom und zum Stein foto

„Naši ministři jsou omezeni na roli prvního obchodního příručího kanceláře, vyřizující běžné záležitosti. Jejich postavení si nezasluhuje úctu, v jejich činnosti neexistuje žádná souvislost.“

—  Karl vom und zum Stein pruský a německý politik 1757 - 1831

Zdroj: [Schoeps, Hans-Joachim, Dějiny Pruska, Garamond, Praha, 2004, 410, 99, 80-86379-59-0, Šárka Stellnerová, František Stellner]

Denis Diderot foto

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“

x