Anaxagorás citáty

 Anaxagorás foto

8   5

Anaxagorás

Datum narození: 496 př. n. l.
Datum úmrtí: 428 př. n. l.

Anaxagorás byl řecký předsokratovský filozof, který patřil k tzv. iónské filozofické škole. Podle něj byl pojmenován kráter Anaxagoras na přivrácené straně Měsíce.„Věděl jsem, že jsem zplodil 'smrtelného'. reakce na zprávu o smrti syna“

„Neboť ani u malého není nic nejmenší, nýbrž vždy je něco menšího, ježto jsoucí nemůže nebýti. Ale také nad veliké je vždy něco většího…“


„Slunce vkládá do měsíce jas.“

„Člověk je ze všech živočichů nejrozumnější, ježto má ruce.“

„Sníh je sraženou vodou, voda je černá a sníh je tedy černý.“

„Člověk je jediný živočich, který musí pracovat, poněvadž má ruce.“

„Lidské i zvířecí duše pocházejí z duše světa a jsou s ní téže povahy, to jest božské.“

„Žádná věc nevzniká a nezaniká, nýbrž ze jsoucích věcí se směšuje a rozlučuje…“

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .