„Soukromé vlastnictví bylo a je i dnes příčinou nekonečného počtu zločinů a neštěstí člověka; člověk by měl uvítat dobu, kdy pokrok vědy a znalost prostředků na utváření vyššího charakteru všech jednotlivců lidského rodu způsobila, že další existence soukromého vlastnictví je nejen zbytečná, ale velmi škodlivá pro všechny. V rozumné společnosti nebude existovat soukromé vlastnictví."“

Zdroj: PERNÝ, L.: Triumvirát utopického socializmu:Charles Fourier, Saint-Simon, Robert Owen. In: DAV DVA, 2019

Převzato z Wikiquote. Poslední aktualizace 3. června 2021. Historie

Podobné citáty

Thomas More foto

„Vztahy mezi lidmi nemohou být dobré, jestliže se neodstarní soukromé vlastnictví.“

—  Thomas More anglický renesanční humanista 1478 - 1535

Chybí zdroj
Varianta: Vztahy mezi lidmi nemohou být dobré, jestliže se neodstarní soukromé vlastnictví.

Wilhelm Weitling foto

„Vlastnictví je příčinou všeho zla“

—  Wilhelm Weitling 1808 - 1871

Zdroj: Weitling, W.: Lidstvo jaké by mělo být. Praha: Mladá fronta, 1987

George Bernard Shaw foto
Christian Friedrich Hebbel foto
Václav Klaus foto
George Orwell foto
Tudor Arghezi foto
Pierre Joseph Proudhon foto

„Vlastnictví je krádež!“

—  Pierre Joseph Proudhon francouzský politik, filozof, ekonom a socialista 1809 - 1865

Leo Buscaglia foto
Konrad Adenauer foto
Louis Aragon foto
Friedrich Nietzsche foto
František Kinský foto
José Antonio Primo de Rivera foto
Isaac Asimov foto

„Mám pocit, Golane, že civilizační pokrok není nic jiného než čím dál větší omezování soukromí.“

—  Isaac Asimov americký spisovatel a biochemik 1920 - 1992

Janov Pelorat, Na hranicích nadace, 1982

Adolf Hitler foto
Juhani Pallasmaa foto

„Neměla by architektura směřovat k posílení rovnosti, lidské důstojnosti a optimismu namísto bezpodmínečného nabízení sebe sama účelům spotřeby a soukromým zájmům korporací?.“

—  Juhani Pallasmaa finský architekt 1936

Varianta: Neměla by architektura směřovat k posílení rovnosti, lidské důstojnosti a optimismu namísto bezpodmínečného nabízení sebe sama účelům spotřeby a soukromým zájmům korporací?.
Zdroj: Forum 2000 http://www.forum2000.cz/cz/projekty/konference-forum-2000/2010/shrnuti/estetika--hledani-harmonie-a-krasy/

Jennifer Niven foto
Zdeněk Hanka foto

Související témata