„Omyl, zdání, i hřích mohou být v nejvyšší míře pravdivé, činí-li mýlícího se plodným, stoupá-li tím jeho tvořivá síla. Zde spočívá například velká hodnota hypotéz přírodní vědy, které se později ukázaly jako nesprávné. Přiměly bádajícího ducha k novému myšlení, krátce vedly k vzestupu života.“

Zdroj: Der Mythus des 20. Jahrhunderts, Munchen 1941

Upravil Polarnik00. Poslední aktualizace 25. července 2020. Historie

Podobné citáty

Josef Čapek foto
Erich von Däniken foto

„Pojem sebereflexe, který byl dosud doma v humanitních vědách, určuje ve stále větší míře i problémy přírodních věd.“

—  Dietrich Schwanitz německý spisovatel 1940 - 2004

Zdroj: [Lukavec, Jan, Schwanitz, Dietrich: Vzdělanost jako živý dialog s minulostí (in MfD), iliteratura.cz, 2012-02-06, 2012-09-15, http://www.iliteratura.cz/Clanek/29483/schwanitz-dietrich-vzdelanost-jako-zivy-dialog-s-minulosti-in-mfd]

Ivo Andrič foto
John Owen foto
Alfred Rosenberg foto
Charles Spurgeon foto

„Církev v zemi, která je bez Ducha, je spíše prokletím než požehnáním. Nemáte-li Ducha Božího, křesťanští dělníci, pamatujte, že stojíte někomu v cestě; jste neplodným stromem, stojícím na místě, kde mohl růst strom plodný.“

—  Charles Spurgeon britský kazatel, autor a pastor 1834 - 1892

Originál: (en) A church in the land without the Spirit of God is rather a curse than a blessing. If you have not the Spirit of God, Christian worker, remember you stand in somebody else's way; you are a tree bearing no fruit, standing where another fruitful tree might grow.
Zdroj: [Gilbert, Josiah Hotchkiss, Dictionary of Burning Words of Brilliant Writers: A Cyclopædia of Quotations from the Literature of All Ages, IV, W.B. Ketcham, 1895, 681, 145, angličtina]

Marcus Tullius Cicero foto
John Charles Ryle foto

„Říci, že litujeme našich hříchů, je pouhé pokrytectví, pokud neukážeme, že jich skutečně litujeme, tím, že se jich vzdáme. V činění spočívá samý život pokání.“

—  John Charles Ryle anglikánský biskup 1816 - 1900

Originál: (en) To say that we are sorry for our sins is mere hypocrisy, unless we show that we are really sorry for them, by giving them up. Doing is the very life of repentance.
Zdroj: Expository thoughts on the Gospels, for family and private use: St. Luke, svazek 1. S. 91.

Jules Verne foto

„Věda nemůže předcházet myšlení.“

—  Jules Verne francouzský spisovatel 1828 - 1905

Gabriel Laub foto
Jaroslav Blahoš foto
Titus Livius foto
Marcus Fabius Quintilianus foto

„Je to nadšení a síla ducha, co činí lidi výmluvnými.“

—  Marcus Fabius Quintilianus starověký římský řečník 35 - 96

Originál: (la) PECTUS EST ENIM, QUOD DISERTOS FACIT, ET VIS MENTIS

Související témata