„V celém vesmíru je energie. Je tato energie statická nebo kinetická? Je-li statická, jsou naše naděje marné; je-li kinetická - a to víme jistě -, pak je to pouhá otázka času, než se lidem podaří připojit svou mašinérii k samotnému kolu přírody.“

Originál

Throughout space there is energy. Is this energy static or kinetic! If static our hopes are in vain; if kinetic — and this we know it is, for certain — then it is a mere question of time when men will succeed in attaching their machinery to the very wheelwork of nature.

"Experiments With Alternate Currents Of High Potential And High Frequency" (February 1892)
Kontext: Ere many generations pass, our machinery will be driven by a power obtainable at any point of the universe. This idea is not novel. Men have been led to it long ago by instinct or reason; it has been expressed in many ways, and in many places, in the history of old and new. We find it in the delightful myth of Antaeus, who derives power from the earth; we find it among the subtle speculations of one of your splendid mathematicians and in many hints and statements of thinkers of the present time. Throughout space there is energy. Is this energy static or kinetic! If static our hopes are in vain; if kinetic — and this we know it is, for certain — then it is a mere question of time when men will succeed in attaching their machinery to the very wheelwork of nature.

Upravil Milda. Poslední aktualizace 12. března 2021. Historie
Nikola Tesla foto
Nikola Tesla41
vynálezce, fyzik a elektroinženýr 1856 - 1943

Podobné citáty

Jan Špilar foto

„Celé je to postavené na chuti žít. Když ji člověk nemá, zdá se všechno těžké. Musíme v sobě hledat zdroj energie. Když se to podaří, tak se můžeme nabíjet jen tím, že dokážeme žít obyčejný život. Zjistíme, že všechno není tak hrozné, jak se zdá. Právě vnitřní energie se odráží také na našem zevnějšku.“

—  Jan Špilar český kadeřník, podnikatel a jáhen 1964

Zdroj: [Horáková, Veronika, Mějte se rády. Pak budete krásné, vzkazuje jáhen, který stříhá vlasy, idnes, 2016-01-24, 2020-05-13, https://www.idnes.cz/brno/zpravy/jahen-jan-spilar.A160121_114537_brno-zpravy_tr]

Sun Tzu foto
Jaggi Vasudev foto
Ruslana foto
Nikola Tesla foto

„Pokud chcete nalézt tajemství vesmíru, je ukryto v pojmech energie, frekvence a vibrace.“

—  Nikola Tesla vynálezce, fyzik a elektroinženýr 1856 - 1943

Originál: (en) If you want to find the secret of universe, think in terms energy, frequency and vibration.

Maxim Gorkij foto
Stephen Hawking foto
Radovan Lukavský foto
Jiří Grygar foto
Paulo Coelho foto
Jaggi Vasudev foto

Související témata