„Nevíme, co je absolutně štěstí nebo neštěstí. Vše je v tomto životě smíšeno; neokusíme v něm žádný čistý cit, nezůstanou ve stejném stavu ani dva okamžiky. Naše duševní nálady právě tak jako naše tělesné uzpůsobení se ustavičně mění. Dobro a zlo jsou nám všem společné, ale v různé míře. Nejšťastnější je ten, kdo nejméně trpí; nejubožejší je ten, které prožívá nejméně radosti. Vždy je více utrpení než radosti: tento nepoměr je všem společný. Tedy lidské štěstí na zemi je pouze negativním stavem; třeba ho měřit podle nejmenšího množství vytrpěné zla.“

Zdroj: ROUSSEAU, Jean-Jacques. Emil alebo o výchove. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 2002, s. 65

Převzato z Wikiquote. Poslední aktualizace 3. června 2021. Historie

Podobné citáty

Walther von der Vogelweide foto
Archibald Joseph Cronin foto
Christian Friedrich Hebbel foto
Alphonse De Lamartine foto
Dalajláma foto
Charles Darwin foto
George Bernard Shaw foto
Valeriu Butulescu foto
Charles Louis Montesquieu foto
Zygmunt Bauman foto
Maxmilián Kolbe foto
Ambrose Bierce foto
Abdu’l-Bahá foto
François de La  Rochefoucauld foto
Jean Jacques Rousseau foto

Související témata