„Člověk je ztělesněná nejistota a každý konečný úsudek o něm je falešný. Změna lidského charakteru, nestálost v citovém životě je přirozenou vlastností člověka. Vždyť se mění s počasím, okolnostmi, tělesnými podmínkami, jeho zájmy, schopnostmi, názory a zvyky. Člověk vidí věci různě. Je stálý ve své nestálosti a nestálý ve své stálosti, nesnáší ponurou ctnost pravidelnosti, miluje rozmanitost, je takový i onaký, ze všech stran nekonečný, můžeme o něm pronášet protikladná určení, je to ztělesněný rozpor. Jeho dnešní já je jiné než včerejší, v jeho životě není totožných okamžiků, jeho individualita není dána, je to vyvíjející se struktura, přecházející z jednoho stavu do druhého.“

— Michel De Montaigne

Reklama

Podobné citáty

 Dalajláma foto
Claudius Claudianus foto
Reklama
Erich Fromm foto

„Člověk existuje ve stavu stálé a nevyhnutelné nevyrovnanosti.“

— Erich Fromm německý filozof, psycholog a psychoanalytik 1900 - 1980

Claudius Claudianus foto
Johann Wolfgang von Goethe foto
 Hérakleitos foto

„Nic není stálé, vyjma změny.“

—  Hérakleitos před-sokratovský řecký filozof -535 - -475 př. n. l.

Iwan Goll foto
Albert Schweitzer foto
Reklama
Citát „Aby byl člověk šťastný, musí mu ke štěstí stále něco chybět.“
Claude Adrien Helvétius foto
Zdeňka Ortová foto
 Voltaire foto
Reklama
Friedrich Nietzsche foto
Henry Ford foto
Miroslav Horníček foto
Honoré De Balzac foto
Další