„Člověk je ztělesněná nejistota a každý konečný úsudek o něm je falešný. Změna lidského charakteru, nestálost v citovém životě je přirozenou vlastností člověka. Vždyť se mění s počasím, okolnostmi, tělesnými podmínkami, jeho zájmy, schopnostmi, názory a zvyky. Člověk vidí věci různě. Je stálý ve své nestálosti a nestálý ve své stálosti, nesnáší ponurou ctnost pravidelnosti, miluje rozmanitost, je takový i onaký, ze všech stran nekonečný, můžeme o něm pronášet protikladná určení, je to ztělesněný rozpor. Jeho dnešní já je jiné než včerejší, v jeho životě není totožných okamžiků, jeho individualita není dána, je to vyvíjející se struktura, přecházející z jednoho stavu do druhého.“

— Michel De Montaigne

Reklama

Podobné citáty

 Dalajláma foto
Claudius Claudianus foto
Reklama
Claudius Claudianus foto
Vlastimil Brodský foto
Erich Fromm foto

„Člověk existuje ve stavu stálé a nevyhnutelné nevyrovnanosti.“

— Erich Fromm německý filozof, psycholog a psychoanalytik 1900 - 1980

André Maurois foto
François de La  Rochefoucauld foto
Reklama
Miroslav Horníček foto
Ellen Gould Whiteová foto
Oscar Wilde foto
Reklama
Jean Jacques Rousseau foto
Iwan Goll foto
Rainer Maria Rilke foto
Friedrich Nietzsche foto
Další