„Život je k dogmatům mnohem tolerantnější než dogmata k životu.“

Témata
dogma, život
André Brie foto
André Brie23
německý politik 1950

Podobné citáty

Romain Rolland foto
Galileo Galilei foto

„Teprve smrtí dogmatu rodí se věda.“

—  Galileo Galilei italský matematik, fyzik, filozof a astronom 1564 - 1642

Jacques Prevért foto
Abraham Lincoln foto

„Dogmata klidné minulosti se nehodí pro bouřlivou přítomnost.“

—  Abraham Lincoln 16. prezident Spojených států 1809 - 1865
[(en) The dogmas of the quiet past are inadequate to the stormy present.]. Source: [Lincoln, Abraham, 1894, Complete works, Svazek 12, Lincoln Memorial University, 36]

„Sekulární dogma typu nacismu je méně nebezpečné, než současný islamofašismus..“

—  Walid Shoebat americký spisovatel
Source: [Blumenthal, Max, Max Blumenthal: Velká islamofobní křížová výprava, literarky.cz, 2011-01-05, 2011-02-20, http://www.literarky.cz/civilizace/89-civilizace/3100-max-blumenthal-velka-islamofobni-kiova-vyprava]

Roger Martin du Gard foto

„Náboženství je věda minulosti, vyschlá a obrácená v dogma; je to jen slupka zastaralého vědeckého vysvětlení.“

—  Roger Martin du Gard francouzský spisovatel 1881 - 1958
(en) Religion is the science of former times, dried out and turned to dogma; it is only the husk of an outdated scientific explanation. Source: román Jean Barois

Anaïs Nin foto

„Když slepě přijmeme náboženství, politický systém, literární dogma, staneme se automaty. Přestaneme růst.“

—  Anaïs Nin spisovatelka románů, erotických povídek 1903 - 1977
(en) When we blindly adopt a religion, a political system, a literary dogma, we become automatons. We cease to grow. Source: [Nin, Anais, 1972, Diary Of Anais Nin Volume 4 1944-1947: Vol. 4 (1944-1947), Houghton Mifflin Harcourt, 10]

Jana Maláčová foto
Steve Jobs foto

„Váš čas je omezený, tak jím neplýtvejte na to, abyste žili život někoho jiného. Nepodléhejte dogmatu, že máte žít podle toho, co si myslí druzí. Nedopusťte, aby v hluku cizích názorů zanikl váš vlastní vnitřní hlas. A to nejdůležitější: mějte odvahu jít za svým srdcem a intuicí. Protože ty už nějak vědí, kým se ve skutečnosti chcete stát. Všechno ostatní je vedlejší.“

—  Steve Jobs americký podnikatel a zakladatel společnosti Apple Inc. 1955 - 2011
(en) Your time is limited, so don't waste it living someone else's life. Don't be trapped by dogma – which is living with the results of other people's thinking. Don't let the noise of others' opinions drown out your own inner voice. And, most important, have the courage to follow your heart and intuition. They somehow already know what you truly want to become. Everything else is secondary. Source: [Steve Jobs: Stanford commencement address, The guardian, guardian.co.uk, Guardian News and Media Limited, červen 2005, anglicky, http://www.guardian.co.uk/technology/2011/oct/09/steve-jobs-stanford-commencement-address/print]

Oscar Wilde foto
Erich von Däniken foto
Ralph Smart foto
Bill Shankly foto
Julian Barnes foto

„Biografie dělají lidské životy mnohem zajímavější, než ve skutečnosti jsou.“

—  Julian Barnes anglický prozaik 1946
Source: [Musilová, Markéta, Barnes, Julian, iLiteratura.cz, iLiteratura.cz, 2007-10-18, 2011-02-15, http://www.iliteratura.cz/Clanek/21637/barnes-julian]

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“

x