„Teprve smrtí dogmatu rodí se věda.“

Témata
dogma, smrt, věda
Galileo Galilei foto
Galileo Galilei16
italský matematik, fyzik, filozof a astronom 1564 - 1642

Podobné citáty

Roger Martin du Gard foto

„Náboženství je věda minulosti, vyschlá a obrácená v dogma; je to jen slupka zastaralého vědeckého vysvětlení.“

—  Roger Martin du Gard francouzský spisovatel 1881 - 1958

Originál: (en) Religion is the science of former times, dried out and turned to dogma; it is only the husk of an outdated scientific explanation.
Zdroj: román Jean Barois

Miroslav Plzák foto

„Kdyby muži rodili, byl by za znásilnění trest smrti…“

—  Miroslav Plzák český psychiatr, psychoterapeut, publicista a vědecký spisovatel 1925 - 2010

František Vymazal foto
André Brie foto
Abraham Lincoln foto

„Dogmata klidné minulosti se nehodí pro bouřlivou přítomnost.“

—  Abraham Lincoln 16. prezident Spojených států 1809 - 1865

[(en) The dogmas of the quiet past are inadequate to the stormy present.].
Zdroj: [Lincoln, Abraham, 1894, Complete works, Svazek 12, Lincoln Memorial University, 36]

Ladislav Fuks foto
Romain Rolland foto

„Sekulární dogma typu nacismu je méně nebezpečné, než současný islamofašismus..“

—  Walid Shoebat americký spisovatel

Zdroj: [Blumenthal, Max, Max Blumenthal: Velká islamofobní křížová výprava, literarky.cz, 2011-01-05, 2011-02-20, http://www.literarky.cz/civilizace/89-civilizace/3100-max-blumenthal-velka-islamofobni-kiova-vyprava]

Samuel Taylor Coleridge foto

„Filozofie je věda všech věd.“

—  Samuel Taylor Coleridge anglický básník, literární kritik a filozof 1772 - 1834

Albert Einstein foto
Václav Klaus foto

„Ekologie není věda. S vědou nemá nic společného. Je to ideologie.“

—  Václav Klaus politik, bývalý prezident České republiky 1941

Aula UP v Olomouci, 24.4.1995, získal cenu Nejpitomější výrok z oblasti životního prostředí a ochrany přírody v roce 1995

„Vědou nejsou jen vědy přírodní, nýbrž i etika, právo, politika, ekonomie, estetika a náboženství.“

—  František Fajfr 1892 - 1969

Zdroj: František Fajfr na phil.muni.cz http://www.phil.muni.cz/fil/scf/komplet/fajfr.html

Claude Bernard foto

„Skeptik je skutečný muž vědy: on pochybuje jen o sobě a svých závěrech, ale věří ve vědu.“

—  Claude Bernard francouzský fyziolog 1813 - 1878

Originál: (en) The doubter is a true man of science: he doubts only himself and his interpretations, but he believes in science.
Zdroj: [Bernard, Claude, 1999, Experimental Medicine, Transaction Publishers, 52, anglicky, 978-1-41282-322-7]

Marie Curie-Skłodowská foto
Paul Karl Feyerabend foto
Jan Evangelista Purkyně foto

„Věda to moc. Národ, který skrblí na vědě, sám sebe k nižšímu stupni odkazuje.“

—  Jan Evangelista Purkyně český přírodovědec 1787 - 1869

Zdroj: [Houdek, František, Nenapravitelný stařec, vesmir.cz, 2019-07-17, 2020-04-10, https://vesmir.cz/cz/on-line-clanky/2019/07/nenapravitelny-starec.html]

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“

x