Citáty na téma dogma

Sbírka citátů na téma dogma.

Související témata

Celkem 17 citátů, filtrovat:


Steve Jobs foto

„Váš čas je omezený, tak jím neplýtvejte na to, abyste žili život někoho jiného. Nepodléhejte dogmatu, že máte žít podle toho, co si myslí druzí. Nedopusťte, aby v hluku cizích názorů zanikl váš vlastní vnitřní hlas. A to nejdůležitější: mějte odvahu jít za svým srdcem a intuicí. Protože ty už nějak vědí, kým se ve skutečnosti chcete stát. Všechno ostatní je vedlejší.“

—  Steve Jobs americký podnikatel a zakladatel společnosti Apple Inc. 1955 - 2011

Originál: (en) Your time is limited, so don't waste it living someone else's life. Don't be trapped by dogma – which is living with the results of other people's thinking. Don't let the noise of others' opinions drown out your own inner voice. And, most important, have the courage to follow your heart and intuition. They somehow already know what you truly want to become. Everything else is secondary.
Zdroj: [Steve Jobs: Stanford commencement address, The guardian, guardian.co.uk, Guardian News and Media Limited, červen 2005, anglicky, http://www.guardian.co.uk/technology/2011/oct/09/steve-jobs-stanford-commencement-address/print]

Ralph Smart foto
Galileo Galilei foto

„Teprve smrtí dogmatu rodí se věda.“

—  Galileo Galilei italský matematik, fyzik, filozof a astronom 1564 - 1642

Romain Rolland foto
Erich von Däniken foto
André Brie foto
Thor Heyerdahl foto
Anaïs Nin foto

„Když slepě přijmeme náboženství, politický systém, literární dogma, staneme se automaty. Přestaneme růst.“

—  Anaïs Nin spisovatelka románů, erotických povídek 1903 - 1977

Originál: (en) When we blindly adopt a religion, a political system, a literary dogma, we become automatons. We cease to grow.
Zdroj: [Nin, Anais, 1972, Diary Of Anais Nin Volume 4 1944-1947: Vol. 4 (1944-1947), Houghton Mifflin Harcourt, 10]

Jana Maláčová foto

Help us translate English quotes

Discover interesting quotes and translate them.

Start translating
Carl Gustav Jung foto

„Dogma není svévolným výmyslem ani jedinečným zázrakem, jak bývá líčeno za zřejmým účelem jeho vyzvednutí z přírodních souvislostí. Ústřední křesťanské představy tkví svými kořeny v oné gnostické filosofii, která se podle psychologických zákonů musela vyvinout právě v době, kdy se klasická náboženství stávala obsolentními. Gnóze se zakládá na vnímání symbolů nevědomého procesu individuace, který nastupuje vždy, jakmile se nejvyšší kolektivní představy ovládající lidský život začnou rozpadat. V takové době se nutně objevuje celá řada jedinců, kteří jsou vyšší měrou uchváceni numinózními archetypy, jež se tlačí na povrch, aby vytvořili novou dominantu. Uchvácení se projevuje takřka bez výjimky ve skutečnosti, že lidé jimi zasažení se s jejich obsahy identifikují. Roli, která jim byla vnucena, nechápou jako působení nových obsahů, které je třeba ještě rozpoznat, ale svým životem je vzorově znázorní a stávají se tak proroky a reformátory. Pokud archetypický obsah křesťanského dramatu byl s to uspokojivě vyjádřit zneklidněné a dotírající nevědomí mnoha lidí, povýšila ho "shoda všech" (consensus omnium) na všeobecně závaznou pravdu, ovšem nikoli nějakým úsudkovým aktem, ale daleko účinnější iracionálnější uchváceností.“

—  Carl Gustav Jung švýcarský psychiatr a psychoterapeut, který založil analytickou psychologii 1875 - 1961

Výbor z díla V. - Snové symboly individuačního procesu

Roger Martin du Gard foto

„Náboženství je věda minulosti, vyschlá a obrácená v dogma; je to jen slupka zastaralého vědeckého vysvětlení.“

—  Roger Martin du Gard francouzský spisovatel 1881 - 1958

Originál: (en) Religion is the science of former times, dried out and turned to dogma; it is only the husk of an outdated scientific explanation.
Zdroj: román Jean Barois

Abraham Lincoln foto

„Dogmata klidné minulosti se nehodí pro bouřlivou přítomnost.“

—  Abraham Lincoln 16. prezident Spojených států 1809 - 1865

[(en) The dogmas of the quiet past are inadequate to the stormy present.].
Zdroj: [Lincoln, Abraham, 1894, Complete works, Svazek 12, Lincoln Memorial University, 36]

„Sekulární dogma typu nacismu je méně nebezpečné, než současný islamofašismus..“

—  Walid Shoebat americký spisovatel

Zdroj: [Blumenthal, Max, Max Blumenthal: Velká islamofobní křížová výprava, literarky.cz, 2011-01-05, 2011-02-20, http://www.literarky.cz/civilizace/89-civilizace/3100-max-blumenthal-velka-islamofobni-kiova-vyprava]

Jacques Prevért foto
x