„Buďme krajně podezíraví vůči takovým výrokům našich přátel, které jsou nám k prospěchu.“

René Descartes foto
René Descartes30
francouzský filozof 1596 - 1650
Reklama

Podobné citáty

  Konfucius foto
Citát „Na konci si nebudeme pamatovat slova našich nepřátel, ale mlčení našich přátel.“
Martin Luther King foto

„Na konci si nebudeme pamatovat slova našich nepřátel, ale mlčení našich přátel.“

—  Martin Luther King americký duchovní, aktivista a vůdce v americkém hnutí občanských práv 1929 - 1968

Reklama
Karel Michal foto
Robert Musil foto
P. Remigio de girolami foto
Marcus Tullius Cicero foto
Maria Montessori foto
Reklama
François de La  Rochefoucauld foto
François de La  Rochefoucauld foto
Antonín Trýb foto
Henry De Montherlant foto
Reklama
François de La  Rochefoucauld foto
William Shakespeare foto

„Podezíravost vždy straší provinilou mysl“

—  William Shakespeare anglický básník a dramatik 1564 - 1616

Ogden Nash foto
Další