„Buďme krajně podezíraví vůči takovým výrokům našich přátel, které jsou nám k prospěchu.“

René Descartes foto
René Descartes32
francouzský filozof 1596 - 1650
Reklama

Podobné citáty

David Rath foto
William Shakespeare foto

„Podezíravost vždy straší provinilou mysl“

— William Shakespeare anglický básník a dramatik 1564 - 1616

Reklama
Eleonora Duse foto
Karel Michal foto
Jan Sobotka foto
Claude Debussy foto
Walther von der Vogelweide foto
Reklama
François de La  Rochefoucauld foto
 Aristoteles foto

„Ctnost jest uprostřed dvou krajností, jež zjevné vady a neřesti jsou.“

—  Aristoteles klasický řecký filozof, student Platóna a zakladatel západní filozofie -384 - -322 př. n. l.

Giuseppe Verdi foto
Reklama
Antonín Macek foto
Alexis De Tocqueville foto
 Benedikt XVI. foto
 Homér foto

„Věděl, jak říct mnoho falešných věcí, které byly jako pravdivé výroky.“

—  Homér starověký řecký epický básník, autor Ilias a Odyssea 750

Původní znění: He knew how to say many false things that were like true sayings.
Další