„.. volba jména kardinála Newmana vyjadřuje úkol, který na sebe škola vzala, totiž vytvářet prostor komunikace mezi katolickou tradicí a moderní společností - a vést tento dialog odvážně. Kromě toho mnozí profesoři institutu mají příběh podobný Newmanovu, i oni jsou konvertiti a ztotožňují se s jeho touhou hledat Pravdu.“

o Newmaninstitutet
Zdroj: [Otevřena první katolická univerzita ve Švédsku po 500 letech, radiovaticana.cz, 2010-09-04, 2014-05-19, http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=13281]

Podobné citáty

Graham Greene foto
Zdeňka Ortová foto
Milan Machovec foto

„…ti, kdo mají absolutní moc, nemohou vést dialog s nikým.“

—  Milan Machovec český filozof a vysokoškolský pedagog 1925 - 2003

Zdroj: [Olšáková, Doubravka: Věda jde k lidu!, iliteratura.cz, 2014-04-13, 2014-07-25, http://www.iliteratura.cz/Clanek/33025/olsakova-doubravka-veda-jde-k-lidu]

Amos Oz foto
František Listopad foto
Štěpán Trochta foto
Miloš Zeman foto

„Komunistická strana se chce stát moderní levicovou stranou. Úmysl je to jistě bohulibý, ale brání mu v tom některé podstatné překážky. První je ta, že těleso může zaujmout prostor pouze tehdy, není-li již tento prostor obsazen jiným tělesem; jinak musí předchozí těleso vytlačit. Prostor moderní levicové strany u nás je a – v souladu s evropskými tradicemi – bude obsazený sociální demokracií. Blíže ke středu, ale koneckonců také nalevo, jsou kromě toho socialisté… Za této situace by se měla komunistická strana hrdě přihlásit ke své dosavadní strategii života bez budoucnosti a stát tak ve své poznané pravdě. Našla by jistě dost přívrženců, kteří neviditelné ztráty nevidí, milují poslušnost a bojí se samostatného myšlení. Její diskontinuitní obrat, kromě toho, že směřuje do zaplněného prostoru, je spojen se ztrátou tradic a vzbuzuje podezření z úmyslu ještě větší nečitelnosti. Pokud by se komunisté nazvali například Stranou práce, mohli bychom si je splést s labouristy. Jejich dosavadní název naopak žádné zmatení pojmů neumožňuje, protože se dostatečně vryl do našeho vědomí… komunistická strana byla a zůstává stranou extrému. A jako taková má ve společnosti své přirozené, i když okrajové místo. Nelze ji zrušit, jako nelze rušit horečku. Její volební výsledky budou měřítkem intenzity nemoci naší společnosti, sociální rakoviny, ze které se zvolna začínáme uzdravovat.“

—  Miloš Zeman prezident České republiky 1944

Zdroj: [Miloš, Zeman, Stát v poznané pravdě, Lidové noviny, 4, květen, 1990, 1]

Augustin Štancl foto

„Nám nestačí jenom škola obecná ani střední – naším cílem jest katolická universita, ze které by vycházeli opravdu katoličtí právníci, medici a profesoři. Dá Pán Bůh, že na přímluvu sv. Cyrila a Metoda a za pomoci šlechetných dobrodinců se tužby katolického lidu plně splní.“

—  Augustin Štancl 1871 - 1962

z dopisu olomouckému arcibiskupu Leopoldu Prečanovi, 1940
Zdroj: Zemský archiv Opava (pob. Olomouc), fond Arcibiskupství Olomouc, inv. č. 2710, karton č. 1511, Zprávy o Matici CM z let 1927 až 1949, dopis předsedy MCM A. Štancla a jednatele S. Suchánka arcibiskupu Prečanovi, 26. 1. 1940.

Emmanuel foto
Hérakleitos foto
Bahá'u'lláh foto
Josef Beran foto

„Bude lépe zastavit provoz katolických škol, než aby sloužily bezbožeckému režimu.“

—  Josef Beran český kardinál, profesor a teolog 1888 - 1969

arcibiskup Beran v roce 1948 v reakci na přijatý Zákon o jednotné škole
Zdroj: Jaroslav V. Polc a Bohumil Svoboda: Kardinál Josef Beran, nakladatelství Vyšehrad, Praha 2008, ISBN 978-80-7021-937-9 (str. 145)

Maximianus foto

„Lepší je skutečně zemřít, než život vést podobný smrti.“

—  Maximianus římský císař 240 - 310

Originál: (la) MORTE MORI MELIUS, QUAM VITAM DUCERE MORTIS

Sigmund Freud foto
Erik Tabery foto

„Ve veřejném prostoru jsou dokonce aktéři, kteří tvrdí, že pokud někdo lže, ale věří tomu, tak to nevadí. Tady ale moderní a svobodná společnost končí. Jsme zranitelní, nemáme se jak bránit, a kdo bude lhát nejsuverénněji, ten vyhraje.“

—  Erik Tabery český novinář a politický spisovatel 1977

Zdroj: [Kdo nejvíc lže, ten vyhraje. Politika je odrazem nás samotných, říká Erik Tabery, rozhlas, 2018-04-17, 2020-05-04, https://www.irozhlas.cz/zivotni-styl/spolecnost/erik-tabery-politika-spolecnost-lez-pravda_1804171303_pj]

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“

x