„… s probíhající přestavbou dostává u nás skutečně prognostika poprvé normální podmínky pro svou existenci. Mizí nadšené chvalozpěvy na světlou budoucnost, která nám bude darována díky moudrému a neomylnému vedení. Začíná střízlivý rozbor budoucích příležitostí a rizik, při kterém často s hrůzou zjišťujeme, že nejvýraznější rizika mohou vzniknout jako důsledek nekvalifikovaných (ať již uskutečněných nebo projektovaných) rozhodnutí tohoto vedení.“

— Miloš Zeman, z úvodu článku Prognostika a přestavba, uveřejněného v srpnu 1989 v Technickém magazínu, kvůli němuž Zeman přišel o své tehdejší zaměstnání

Podobné citáty

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .