„Vždyť kdo upírá deviantním spoluobčanům právo veřejně demonstrovat za prosazení hodnotového světa, v němž již řadu let je jediným 'ohroženým druhem' typicky běloch, heterosexuál a křesťan, v němž občanské ctnosti jako vlastenectví jsou denně vystaveny plivancům na mediálním pranýři? Šokující však je, když se tohoto pokřiveného hodnotového světa zastává, a dokonce ho svou autoritou 'zaštiťuje' údajně pravicový primátor či poslanec.“

o Prague Pride, primátorovi Bohuslavu Svobodovi a poslanci Borisu Šťastném
Zdroj: [Gayové jsou devianti a primátor Prahy kryptosocialista, útočí Hájek z Hradu, zpravy.idnes.cz, 2011-08-04, 2011-08-07, http://zpravy.idnes.cz/gayove-jsou-devianti-a-primator-prahy-kryptosocialista-utoci-hajek-z-hradu-1bl-/domaci.aspx?c=A110804_154301_praha-zpravy_ab]

Převzato z Wikiquote. Poslední aktualizace 7. října 2020. Historie

Podobné citáty

„Nelíbí se mi svět, v němž dospělí nemají právo na houpačky.“

—  Monika Návratová

Zdroj: https://www.instagram.com/p/ByFsjkDIhmb/

Axel Munthe foto
Carl Gustav Jung foto
Ryszard Legutko foto

„Demokracie získala natolik vysoký status, že neúměrně rozšířila svůj význam, neboť v sobě zahrnula všechny hodnotové prvky života společnosti. Tak vzniklo zakořeněné přesvědčení, že k podstatě demokracie patří rovněž vláda zákona, občanská společnost, individuální svoboda, morální řád a řada jiných dobrých věcí. Jako projev moudrosti je proto vnímán výrok, podle kterého jediným lékem na nedostatky demokracie je ještě více demokracie.“

—  Ryszard Legutko polský profesor filozofie, spisovatel a politik. 1949

Originál: (pl) Demokracja uzyskała tak wysoki status, że niepomiernie rozszerzyła swoje znaczenie, obejmując wszystkie wartościowe elementy życia zbiorowego. Utrwalił się pogląd, że do istoty demokracji zaliczamy także rządy prawa, społeczeństwo obywatelskie, wolność jednostkową, ład moralny oraz wiele innych dobrych rzeczy. Za przejaw mądrości uchodzi przeto stwierdzenie, że jedynym lekarstwem na braki demokracji jest więcej demokracji.

Source: Ošklivost demokracie http://virtually.cz/index.php?art=18143 na virtually.cz

Epiktétos foto
Chi­ma­man­da Ngo­zi Adi­chie foto

„Chci žít ve světě, v němž muži a ženy jsou šťastnější, kde jsou ženy skutečně rovny.“

—  Chi­ma­man­da Ngo­zi Adi­chie nigérijská spisovatelka 1977

Originál: (de) Ich möch­te in ei­ner Welt le­ben, in der Män­ner und Frau­en glück­li­cher sind, in der sie wirk­lich gleich­be­rech­tigt sind.
Zdroj: [Glückliches Schweden, spiegel, 2/2016, 2016-09-11, https://magazin.spiegel.de/SP/2016/2/141171636/index.html?utm_source=spon&utm_campaign=centerpage]

Michel De Montaigne foto
Václav Klaus foto
Jiddu Krišnamurtí foto
Josef Škvorecký foto
Johann Wolfgang von Goethe foto

„Mým největším bohatstvím je velký klid, v němž usiluji a rostu a vyhrávám to, co mi svět nemůže vzít ohněm ani mečem.“

—  Johann Wolfgang von Goethe německý spisovatel 1749 - 1832

Zdroj: [Exley, Helen, Pro klid v duši 365 : Citáty na každý den, Zuzana Pavlová, Slovart, Praha, 2018, 368, 978-80-7529-518-7, 226]

Giacomo Leopardi foto
Billy Graham foto
Konstantin Nikolajevič Baťuškov foto
Bernardito Auza foto

„Svět, který chce opravdu respektovat náboženskou svobodu musí jít za pouhou toleranci. Všichni mají právo praktikovat svoji víru individuálně nebo kolektivně, veřejně a v soukromí a nebo své náboženské vyznání změnit.“

—  Bernardito Auza katolický biskup 1959

Zdroj: [Mons. Auza na půdě OSN, radiovaticana.cz, 2014-10-30, 2014-11-01, http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=21017]

Marcus Tullius Cicero foto

„Nejsem žádná hvězda ani herečka. Na jaře jsem se do mediálního světa dostala, ani nevím jak.“

—  Soňa Peková česká klinická biochemička a molekulární genetička 1974

Zdroj: Časopis Reflex č. 5, 2021, str. 28-31

Související témata