„Společnost potřebuje literaturu, byť si to často nemyslí, neboť spisovatelé jsou s to o ní říkat pravdu. Nemohou přímo měnit pořádky a vést revoluce, ale mohou svědčit. Udržují vědomí o tom, co se kolem nás děje. Je to povinnost všech těch, kdo píšou, aby psali pravdu.“

Reklama

Podobné citáty

Gabriel Laub foto
Martin Eck foto
Reklama
Leonid Nikolajevič Andrejev foto
Gabriel Laub foto
Napoleon Bonaparte foto
Eduard Ševardnadze foto
Jacques Maritain foto
Marie Iljašenko foto
Reklama
Tibor Déry foto
Mark Twain foto
Jan Hus foto

„Nemohu-li já pravdy osvoboditi ve všem, aspoň nechci býti nepřítelem pravdy.“

—  Jan Hus český římskokatolický kněz, reformátor a kazatel 1369 - 1415

Kami Garcia foto
Reklama
Citát „Pokud neříkáte pravdu o sobě, nemůžete jí říkat o jiných lidech.“
Virginia Woolf foto
 Castellio foto
Mary Kay Ash foto
George Whitefield foto