„Ve svém životě mám dvě velké lásky: mou rodinu a Mexiko. Jsem přesvědčen, že Mexiko se brzy stane rozvinutou zemí. Za jak dlouho to bude? 20 nebo 50 let? K dosažení tohoto cíle je nutné, aby všichni Mexičané věřili vášnivě v naši zem.“

— Alberto Bailleres

Alberto Bailleres foto
Alberto Bailleres1
mexický podnikatel 1936

Podobné citáty

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .