„Při překonávání hranic našich schopností, při dosahování nejzazších mezí lidského světa, jsme teprve poznali něco z jeho skutečné krásy.“

Maurice Herzog foto
Maurice Herzog1
francouzský horolezec a politik 1919 - 2012
Reklama

Podobné citáty

Miguel de Cervantes foto
 Sókratés foto
Reklama
Sigmund Freud foto

„Jak pokračujeme v životě, poznáváme meze svých schopností.“

—  Sigmund Freud rakouský lékař, psychoanalytik a psycholog 1856 - 1939

John Maynard Keynes foto
John C. Maxwell foto
Vladimír Clementis foto

„Ovšem také tolerantnost má svoje meze, musí se udržet v kolejích lidských vztahů a nesmí narušit vlastní svět zásad.“

—  Vladimír Clementis československý člen československého Národního shromáždění, ministr zahraničí a politik slovenské národnosti 1902 - 1952

Jan Neruda foto
Alexander Dovženko foto
Reklama
Gérard de Nerval foto
Howard Phillips Lovecraft foto
Reklama
 Aristoteles foto
Věra Hofmanová foto
Fjodor Michajlovič Dostojevskij foto
Reinhold Messner foto