„Slavnostně prorokuji, že tento zlořečený člověk uvrhne naši říši do propasti a dovede náš národ k nepředstavitelnému neštěstí.“

— Erich Ludendorff, o Adolfu Hitlerovi

Erich Ludendorff foto
Erich Ludendorff2
německý armádní důstojník a později nacistický vůdce 1865 - 1937

Podobné citáty

Další