„Svět dokáže dost bezohledně určovat hranice mezi snem a skutečností, dokonce i v případech, kdy my to neumíme. -str.200“

Vlastní citáty, Všichni krásní koně

Převzato z Wikiquote. Poslední aktualizace 3. června 2021. Historie
Cormac McCarthy foto
Cormac McCarthy14
americký spisovatel a scenárista 1933

Podobné citáty

Andrew Biersack foto

„Na světě není absolutně nikdo, kdo ti může řict že něco nedokážeš. Ty jsi na světě jediná osoba, která si může určovat limity.“

—  Andrew Biersack americký zpěvák 1990

There is absolutely on one in the world that can tell you that you can't do something. You are the only person that can set that limitions...

Albert Einstein foto
Bertrand Russell foto
Jean Jacques Rousseau foto

„Skutečný svět má své hranice, obrazný svět je nekonečný.“

—  Jean Jacques Rousseau ženevský filozof 1712 - 1778

Zdroj: ROUSSEAU, Jean-Jacques. Emil alebo o výchove. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 2002, s. 67

Miloš Zeman foto
Citát „Život je čekání na to, kdy se naše sny změní ve skutečnost.“
Victor Hugo foto
John Irving foto
Jean Jacques Rousseau foto

„Neříkejte dětem o věcech, které nedokážou pochopit... Nenahrazujte znak věcí, s výjimkou případů, kdy nemůžete ukázat věc samou...“

—  Jean Jacques Rousseau ženevský filozof 1712 - 1778

Zdroj: ROUSSEAU, Jean-Jacques. Emil alebo o výchove. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 2002, s. 194, 196

Osho foto
Henry Ford foto

„Při překonávání hranic našich schopností, při dosahování nejzazších mezí lidského světa, jsme teprve poznali něco z jeho skutečné krásy.“

—  Maurice Herzog francouzský horolezec a politik 1919 - 2012

Originál: (en) In overstepping our limitations, in touching the extreme boundaries of man’s world, we have come to know something of its true splendor.
Zdroj: [January 15: The Mountaineer, jewishcurrents.org, 2014-01-14, 2014-01-17, http://jewishcurrents.org/january-15-mountaineer-24432]

Michael Jackson foto
Graham Greene foto

Související témata