„Totožnost zájmu je nejjistější pouto mezi státy nebo jednotlivci.“

Zdroj: BURCHILL, S. (2005): The National Interest in International Relations Theory, New York: Palgrave Macmillan, s. 15

Thúkýdidés foto
Thúkýdidés5
řecký historik a politik

Podobné citáty

Wilhelm Schmid foto

„Snažit se dosáhnout štěstí coby trvalé slasti se může stát nejjistější cestou k tomu, jak se stát nešťastným.“

—  Wilhelm Schmid německý filozof a historik 1953

Zdroj: [Nejezchlebová, Lenka, Jak najít štěstí, Týden, 2010, únor, 22, 8, 34]

Tomáš Garrigue Masaryk foto
Rudy Giuliani foto

„Příliš mnoho důrazu je kladeno na prostředkování jednání mezi Izraelci a Palestinci – jednání, která se znovu a znovu zabývají týmiž tématy. Není v zájmu Spojených států, aby v době, kdy jsou ohrožovány islámskými teroristy, pomáhaly vytvoření dalšího státu, který bude podporovat terorismus.“

—  Rudy Giuliani americký podnikatel a politik 1944 - 2001

Zdroj: [HaLevi, Ezra, Rudy Giuliani: Palestinský stát bude podporovat terorismus, eurabia.cz, 2007-09-21, 2011-03-16, http://www.eurabia.cz/Articles/1273-rudy-giuliani-palestinsky-stat-bude-podporovat-terorismus.aspx]

Georges Braque foto
Blaise Pascal foto

„Umění a život má totožný smysl.“

—  Blaise Pascal francouzský filozof, matematik, fyzik, spisovatel 1623 - 1662

Karel Steigerwald foto
Walt Whitman Rostow foto
Emil Hácha foto
Johann Christian Friedrich Hölderlin foto
Arión foto
Eckhart Tolle foto
Francis Bacon foto

„Lidské vědění a moc jsou totožné. Vědění je moc.“

—  Francis Bacon anglický filozof, státník, vědec, právník a autor 1561 - 1626

Lev Andrejevič Arcimovič foto
David Foster Wallace foto
Chuck Palahniuk foto
Herbert Louis Samuel foto
Tento překlad čeká na kontrolu. Je překlad správně?
James Joyce foto

„Každé pouto je pouto k smutku.“

—  James Joyce irský prozaik a básník 1882 - 1941

Jiří Pehe foto

„Co zbývá z liberální demokracie, má stále více jen povahu iluze… Jednotlivci, a dokonce celé „demokratické“ státy mají stále menší možnost cokoliv ovlivnit.“

—  Jiří Pehe český politolog a spisovatel 1955

Jak se privatizuje demokracie, revue Prostor, 2013
Zdroj: Salon 1074, příloha Práva, 24. 5. 2018, 28, 119, S3, 1211-2119, česky http://www.novinky.cz/kultura/salon,

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“