„Pro svoje přesvědčení jsem ochoten a připraven zemřít, ale pro nikoho a nic na světě nejsem ochoten vraždit.“

Převzato z Wikiquote. Poslední aktualizace 21. srpna 2021. Historie
Mahátma Gándhí foto
Mahátma Gándhí69
indický politik 1869 - 1948

Podobné citáty

Martin Luther foto

„Člověk, který není ochoten pro něco zemřít, není hoden toho, aby žil.“

—  Martin Luther německý mnich, kněz a profesor teologie, klíčová postava protestantské reformace 1483 - 1546

Chybí zdroj

Citát „Největším štěstím člověka je, když může žít pro to, zač by byl ochoten zemřít.“
Honoré De Balzac foto
Martin Luther King foto

„Člověk, který není ochoten pro něco zemřít, není zralý pro život.“

—  Martin Luther King americký duchovní, aktivista a vůdce v americkém hnutí občanských práv 1929 - 1968

Gaius Julius Caesar foto
Che Guevara foto
Robert Lee Frost foto

„Svět je plný ochotných lidí – jedni jsou ochotni pracovat, druzí jsou ochotni nechat je pracovat.“

—  Robert Lee Frost americký básník 1874 - 1963

Originál: (en) The world is full of willing people, some willing to work, the rest willing to let them.

Camillo Boito foto
Nikola Tesla foto
Oscar Wilde foto
Martin Luther King foto
Terry Pratchett foto
Niccolo Machiavelli foto
Giuseppe Mazzini foto
Fabrice d'Almeida foto

„Magda Goebbelsová byla fanatická, přesvědčená Hitlerova aktivistka, která chtěla jít až do konce se svými přesvědčeními a zemřela s nimi.“

—  Fabrice d'Almeida 1963

Originál: (fr) Magda Goebbels était une fanatique, une hitlérienne militante, convaincue, qui voulait aller au bout de ses convictions, et mourir avec elles.
Zdroj: [Retrouver la Mémoire avec Fabrice d'Almeida et Géraldine Schwarz, franceculture.fr, 2017-11-20, 2018-03-22, https://www.franceculture.fr/emissions/la-grande-table-2eme-partie/la-grande-table-2eme-partie-lundi-20-novembre-2017]

„V otevřené společnosti by měli být lidé připraveni diskutovat o věcech, které jsou v rozporu s jejich vlastním přesvědčením, event. světonázorem.“

—  Petr Bakalář český publicista 1970

Zdroj: BAKALÁŘ, Petr. Tabu v sociálních vědách. Praha : Votobia, 2003. 343 s. (Kontroverzně) ISBN 80-7220-135-2. str. 9

Michal Horáček foto

Související témata