„Žij a zemři bez modlitby, a budeš se modlit dostatečně dlouho, až se dostaneš do pekla.“

—  Charles Spurgeon, (en) Live and die without prayer, and you will pray long enough when you get to hell. Source: [Spurgeon, Charles, The Immutability of God: A Sermon (No. 1), delivered on Sabbath Morning, January 7th, 1855, http://www.spurgeon.org/sermons/0001.htm, 9.2.2016, The Spurgeon Archive, angličtina]
Charles Spurgeon foto
Charles Spurgeon141
britský kazatel, autor a pastor 1834 - 1892
Reklama

Podobné citáty

Thomas Brooks foto

„Zatracení budou žít v pekle tak dlouho, dokud Bůh sám bude žít v nebi.“

—  Thomas Brooks anglický puritánský 1608 - 1680
(en) The damned shall live as long in hell as God himself shall live in heaven.

Reklama
Radoslav Rochallyi foto
 Seneca foto
Adolf Hitler foto
Allen Wheelis foto
Henry Miller foto
 Tereza z Avily foto
Anton Szandor LaVey foto
Citát „Dlouhá a těžká je cesta z pekla ven, po níž míříš ke světlu.´´“
John Milton foto
Marcus Tullius Cicero foto
Stephen Leacock foto
John Owen foto
Valeriu Butulescu foto

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“