John Owen citáty

John Owen foto

19   0

John Owen

Datum narození: 1616
Datum úmrtí: 24. srpen 1683

John Owen byl anglický puritánský teolog a nonkonformistický kazatel. Ve 40. letech 17. století působil jako kaplan v armádě Olivera Cromwella a v letech 1654-1655 byl i členem anglického parlamentu.„Hřích vždy míří ke krajnosti; vždy, pokaždé, když povstává, aby pokoušel či sváděl, bude-li mít volný průchod, bude směřovat k nejvyššímu hříchu svého druhu. Každá nečistá myšlenka či pohled by byla cizoložstvím, mohla-li by, každá myšlenka nevěry by byla ateismem, dovolilo-li by se jí se vyvinout. Každý nárůst žádosti, má-li mít volný průchod, dosahuje vrcholu ničemnosti; je jako hrob, který se nikdy neuspokojí. Lstivost hříchu vidíme v tom, že zpočátku jsou jeho návrhy umírněné, ale když převládnou, zatvrzují lidská srdce a přivádí je do záhuby. “

„Satanův největší úspěch je, když lidem namluví, že mají dost času, než zemřou, aby zvážili své věčné blaho. “


„Kazatel může naplnit své lavice, své seznamy lidi, co přicházejí k Večeři Páně, ústa veřejnosti, ale co je kazatel na kolenou v tajnosti před Všemocným Bohem, tím je, a ničím víc. “

„Odpozoroval-li jsem něco zkušeností, pak toto: člověk může měřit svůj růst a úpadek v milosti podle svých myšlenek a rozjímání nad osobou Krista, a nad slávou Kristova království, a nad Jeho láskou. “

„Ať si nikdo nemyslí, že zabije hřích několika mírnými nebo jemnými údery. Ten, kdo jednou ranil hada, nepokračuje-li jej bít dokud jej nezabije, může litovat, že vůbec začal ten svár. A stejně tak ten, kdo se počal vypořádávat se svým hříchem, a nepronásledoval jej nepřetržitě až do smrti. “

„Kdo se modlí, jak by měl, bude usilovat žít tak, jak se modlí. “

„Ten, kdo klidně stojí a nechá své nepřátele bez odporu naň dvojnásobně bít, bude v té věci nepochybně poražen. “

„Souhlasí-li osobní zjevení s Písmem, jsou zbytečná, a nesouhlasí-li, jsou falešná. “


„Je bezpečným pravidlem vykládání Písma, že v místech, která zmiňují lásku a milost Boží, se slova mají vzít v jejich nejplnějším významu. “

„Učí-li kdo správně a zároveň chodí převráceně, pak v noci jeho života padne více [lidí], než kolik zbudoval za dne svého učení. “

„Nejsou to slavná cimbuří, namalovaná okna, krčící se chrliče, co podporují budovu, ale kameny, které leží neviděny na nebo pod zemí. Často to jsou ti, kteří jsou opovrhováni a pošlapáváni, kteří nesou váhu celého národa. “

„Nejstrašlivější soud Boží v tomto světě je zatvrzení lidských srdcí. “


„Pokušení a příležitosti nic do člověka nevkládají, ale jen vytahují to, co v něm bylo již předtím. “

„V božských Písmech jsou mělčiny a hlubiny; mělčiny, kde se může brodit jehňátko, a hlubiny, kde může plavat i slon. “

„Ten, kdo je pro svůj lid na kazatelně častěji, než je pro svůj lid ve své komůrce, je jen ubohým strážným. “

„Člověk káže kázání jiným dobře jen natolik, nakolik jej káže sám své duši. “

Podobní autoři

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .