Thomas Brooks citáty

Thomas Brooks foto

12   13

Thomas Brooks

Datum narození: 1608
Datum úmrtí: 1680

Thomas Brooks byl anglický puritánský nonkonformistický teolog a kazatel.

Citáty Thomas Brooks


„Ten, kdo nevěří, že Bůh je, je horší než ďábel. Popírat, že je Bůh, je takový ateismus, který nenalezneme ani v pekle. “

„Horlivost je jako oheň: v krbu je jedním z nejlepších služebníků, ale mimo krb je jedním z nejhorších pánů. “


„Dokud lidé neuvěří v Krista, jejich nejlepší služby jsou jen skvostné hříchy. “

„Kde je tisíc zahuben mračením světa, deset tisíc zahubí jeho úsměvy. Svět nám zpívá jako sirény, a pak nás potopí. Jako Jidáš nás políbí, a pak zradí. “

„Vysvoboď mne, ó Pane, od toho zlého člověka – ode mne samotného.“

„Mnozí jí na zemi, co budou trávit v pekle. Vražedné pamlsky hříchu ošálí ty, kteří je pozřou. “

„Oblečení a doprovod častokrát svědčí němým, ale významným jazykem. “

„Zatracení budou žít v pekle tak dlouho, dokud Bůh sám bude žít v nebi. “


„Bůh má sám v sobě všechnu moc, aby tě ochránil, všechnu moudrost, aby tě vedl, všechno milosrdenství, aby ti odpustil, všechnu milost, aby tě obohatil, všechnu spravedlnost, aby tě [jí] oděl, všechnu dobrotu, aby tě zaopatřil, a všechnu blaženost aby tě korunoval. “

„Ač na pravé pokání nikdy není pozdě, pozdní pokání bývá zřídkakdy pravé. “

„Bůh bude volat zlé lidi striktně k zodpovědnosti za všechno zevnější dobro, kterému se těšili. “

„Je pět věcí, které Bůh nikdy neprodá levně - Krista, pravdu, svou slávu, nebe, a jistotu [spásy]. “


„Till men have faith in Christ, their best services are but glorious sins.“

„[I]t is not hasty reading--but serious meditating upon holy and heavenly truths, that make them prove sweet and profitable to the soul. It is not the bee’s touching of the flower, which gathers honey--but her abiding for a time upon the flower, which draws out the sweet. It is not he who reads most--but he who meditates most, who will prove the choicest, sweetest, wisest and strongest Christian.“ Precious Remedies Against Satan's Devices

„For a close, remember this, that your life is short, your duties many, your assistance great, and your reward sure; therefore faint not, hold on and hold up, in ways of well-doing, and heaven shall make amends for all.“ Precious Remedies Against Satan's Devices

„It is not the bee's touching of the flower that gathers honey, but her abiding for a time upon the flower that draws out the sweet. It is not he that reads most, but he that meditates most, that will prove the choicest, sweetest, wisest and strongest Christian.“

Podobní autoři

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .