„Aby bylo možno dosáhnout dokonalosti, je třeba bojovat s hříchem až do poslední kapky krve.“

Aurelius Augustinus foto
Aurelius Augustinus61
raně křesťanský teolog a filozof 354 - 430
Reklama

Podobné citáty

 Voltaire foto
Reklama
Charles Spurgeon foto
 Fernandel foto
Jan Zlatoústý foto
Marek Vácha foto
Charles Spurgeon foto
Reklama
Maxmilián Kolbe foto
Ferdinand Peroutka foto

„Chceme-li dobře vyjít s člověkem, učiníme dobře, budeme-li mít na paměti nauku o dědičném hříchu: jinak řečeno, budeme-li pamatovat, že není uzpůsoben k dokonalosti.“

—  Ferdinand Peroutka český československý politik, dramatik, historik, novinář, politický spisovatel, spisovatel a vědecký spisovatel 1895 - 1978
Sluší-li se býti realistou - Čím je nám Chesterton

Stephen Hawking foto
Reklama
Vladislav Vančura foto
John Ruskin foto
Sextus Propertius foto
Další