„Porozumět jakým jste - ať už jste krásný či škaredý, lstivý nebo nezbedný - rozumět tomu, vidět se jakým jste bez zkreslení - je počátkem ctnosti.“

Jiddu Krišnamurtí foto
Jiddu Krišnamurtí16
indický duchovní filozof 1895 - 1986
Reklama

Podobné citáty

Oscar Wilde foto
Ivan Andrejevič Krylov foto
Reklama
Gustave Flaubert foto
 Epikúros ze Samu foto
Franz Kafka foto

„Zahálka je počátkem všech neřestí, korunou všech ctností.“

—  Franz Kafka český spisovatel židovského původu 1883 - 1924

František Vladislav Hek foto
John Charles Ryle foto

„Ať pravé křesťany nikdy nepřekvapí, pokud jsou v tomto světě pomlouváni a zkresleně vylíčeni. Nemají očekávat, že na tom budou lépe než jejich Pán.“

—  John Charles Ryle anglikánský biskup 1816 - 1900
(en) Let it never surprise true Christians if they are slandered and misrepresented in this world. They must not expect to fare better than their Lord. Source: Expository thoughts on the Gospels, for family and private use: St. Mark. S. 329.

Francis Scott Fitzgerald foto
  Konfucius foto
Brandon Sanderson foto
Milan Kundera foto
Marcus Tullius Cicero foto
Jan Procházka foto
Marcus Annaeus Lucanus foto

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“