„Věru mi nikdo neuvěří, / že srdce div mi nepukne / zlou boelstí, / když chviličku Vás nevidím.“

Poslední aktualizace 18. ledna 2019. Historie
Václav Lucemburský foto
Václav Lucemburský2
syn českého a německého krále Karla IV. 1350 - 1351

Podobné citáty

Karolína Světlá foto
Marcus Aurelius foto
Thomas Fuller foto
Jean Paul foto
Luc de Clapiers de Vauvenargues foto
Martin Bucer foto

„Ó by každý svátek kromě dne Páně byl zrušen! Horlivost, v níž byly zavedeny, byla bez ospravedlnění Slova a pouze následovala zkažený rozum, věru, aby tyto vytlačily svátky pohanů, jako jeden klín vytluče druhý. Tyto svátky byly natolik zamořené pověrami, že se divím, že se netřeseme byť jen při jejich jménech.“

—  Martin Bucer protestantský reformátor 1491 - 1551

Originál: (en) I would to God that every Holy-day whatsoever beside the Lord’s Day, were abolished.  That zeal which brought them in, was without all warrant of the Word, and merely followed corrupt reason, forsooth to drive out the Holy days of the Pagans, as one nail drives out another.  Those Holy days, have been so tainted with superstition that I wonder we tremble not at their very names.
Zdroj: [Ames, William, A Fresh Suit Against Human Ceremonies in God's Worship, https://books.google.cz/books?hl=cs&id=IqekWtq_u9MC&q, 1633, 761, 360, angličtina]

Markus Zusak foto
Andrej Sládkovič foto
Søren Kierkegaard foto
Anthony de Mello foto
John Sweeney foto
John Charles Ryle foto

„Zkoumej svoje srdce. Vidíš v něm nějaký sklon nebo návyk, o kterém víš, že je zlý v očích Božích? Je-li tomu tak, neotálej naň zaútočit. Ustav si ihned, že jej odložíš. Nic nekalí zrak mysle tolik a neotupuje svědomí tak jistě, jako strpěný hřích. Může být jen malý, ale není o nic méně nebezpečný.“

—  John Charles Ryle anglikánský biskup 1816 - 1900

Originál: (en) Examine your own hearts. Do you see there any habit or custom which you know is wrong in the sight of God? If you do, don't delay for a moment in attacking it. Resolve at once to lay it aside. Nothing darkens the eyes of the mind so much, and deadens the conscience so surely, as an allowed sin. It may be a little one, but it is not any less dangerous.

Michel De Montaigne foto
Decimus Iunius Iuvenalis foto
Sofoklés foto

„Zlého posla nikdo nemá rád.“

—  Sofoklés starověký řecký tragéd -496 - -406 př. n. l.

Ivan Alexandrovič Gončarov foto

Související témata