„Dobré vychování slouží právě ke korigování reflexů lidské přirozenosti.“

Poslední aktualizace 3. června 2021. Historie
Irène Némirovsky foto
Irène Némirovsky2
francouzsky píšící spisovatelka 1903 - 1942

Podobné citáty

Valeriu Butulescu foto
Ivan Kraus foto

„Dostalo se mi tak dobrého vychování, že se do společnosti vůbec nehodím.“

—  Ivan Kraus český humorista, loutkoherec a spisovatel 1939

Zdroj: autor

Hippokratés foto
Jean Cocteau foto

„Dobré vychování spočívá v tom, že skrýváme, jak mnoho si myslíme o sobě a jak málo o druhých.“

—  Jean Cocteau francouzský básník, prozaik, dramatik, návrhář, boxerský manažer a filmař 1889 - 1963

„Věřme lidské imunitě. Její fungování je základní vlastností života, je to reflexe reality.“

—  Jaroslav Svoboda

O onemocnění covid-19
Zdroj: Časopis Reflex č. 47, 2020, str. 10 - 16

Anton Pavlovič Čechov foto
Agatha Christie foto
George Santayana foto
Secundus Maior Gaius Plinius foto

„Lidská přirozenost touží po nových věcech.“

—  Secundus Maior Gaius Plinius římský vojenský velitel 23 - 79

Originál: (la) EST NATURA HOMINUM NOVITATIS AVIDA

Kjell A Nördström foto
Francis Bacon foto
Albert Camus foto
Václav Křížek foto

„Jako špatným vychováním může se člověk tělesně státi mrzákem, tak mnohem snáze může se zmrzačiti duševně; a stavíme-li na soud lidský ty, kteří spolubližní své poškodili na těle, kam postavíme ty, kteří zmrzačí a zabíjejí útlé dítky duševně?.“

—  Václav Křížek český pedagog 1833 - 1881

Zdroj: [Novák, Jan Václav, Vorovka, Karel, Kniha moudrosti, sborník aforismů a sentencí peadagogických, Bursík a Kohout, 1892, 154, česky]

Jean Jacques Rousseau foto

„Soucit je první cit, který se podle přirozeného řádu dotýká lidského srdce.“

—  Jean Jacques Rousseau ženevský filozof 1712 - 1778

Zdroj: ROUSSEAU, Jean-Jacques. Emil alebo o výchove. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 2002, s. 271

Seneca foto
William James foto

„Nejhlubší podstatou lidské přirozenosti je potřeba být uznáván.“

—  William James americký filozof, psycholog a pragmatik 1842 - 1910

Originál: (en) The deepest principle in human nature is the craving to be appreciated.
Zdroj: [James, William, 1969, The Letters of William James, Svazky 1–2, Atlantic Monthly Press, 33, angličtina]

Sókratés foto

„Lidská přirozenost nemá lepšího pomocníka než lásku.“

—  Sókratés klasický řecký filozof -470 - -399 př. n. l.

Související témata