Peter Drucker citáty

Peter Drucker foto

18   24

Peter Drucker

Datum narození: 19. listopad 1909
Datum úmrtí: 11. listopad 2005

Peter Ferdinand Drucker byl americkým teoretikem a filosofem managementu, ekonomem a autorem související literatury. Platí za zakladatele moderního managementu.


„Nikdo nemůže řídit změny. Člověk může být jen před nimi.“

„To nejdůležitější v komunikaci je slyšet to, co nebylo řečeno.“


„Nejlepší cesta k předpovědi budoucnosti je její tvorba.“

„Nejdůležitější věci v komunikaci je slyšet, co nebylo řečeno nahlas.“

„Je daleko důležitější dělat správnou věc než dělat věc správně.“

„Můžete se snažit anebo čekat a doufat na zázrak. Zázraky jsou skvělé, ale zoufale nevypočitatelné.“

„Když něco nemůžete změřit, nemůžete to ani řídit.“

„Vědomosti je nutné neustále doplňovat, zkvalitňovat, podcěňovat a zvyšovat, nebo se vytratí.“


„Whenever you see a successful business, someone once made a courageous decision.“

„Management je dělat věci správně. Leadership je dělat správné věci.“

„Základem podnikání je zákazník, díky kterému současně existuje. On sám dává zaměstnání.“

„Nejvyšší vedoucí společnosti by neměl mít vyšší mzdu než dvacetinásobek platu svého nejhůře placeného pracovníka.“


„Až 66% rozhodnutí o přijetí nových zaměstnanců se do 12 měsíců ukáže jako chybné.“

„Práce vyplní každý jí vymezený prostor.“

„Základ úspěšného leadershipu tkví v práci s posláním - v jeho definici a jasné a pravidelné komunikaci. Lídr stanovuje cíle, volí priority, určuje a udržuje standardy.“

„We know nothing about motivation. All we can do is write books about it.“

Podobní autoři

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .