„Každý z nás považuje za jasné jen ty myšlenky, které dosahují stejného stupně zmatenosti jako naše vlastní.“

Poslední aktualizace 25. února 2020. Historie
Marcel Proust foto
Marcel Proust59
francouzský romanopisec, kritik a esejista 1871 - 1922

Podobné citáty

Terry Pratchett foto
Carl von Clausewitz foto
Hermann Hesse foto
Hasan Fehmi Ataç foto

„Jednali jsme tak jednoduše proto, abychom zajistili budoucnost naší vlasti, kterou považujeme za dražší a pro nás posvátnější, než naše vlastní životy.“

—  Hasan Fehmi Ataç turecký politik 1879 - 1961

Originál: (en) We acted thus simply to ensure the future of our fatherland that we consider to be dearer and more sacred to us than our own lives.
Zdroj: [Marchak, Patricia, 2003, Reigns of Terror, McGill-Queen's Press - MQUP, 95, angličtiny]

Robert Lee Frost foto
Zygmunt Szczęsny Feliński foto

„Považuji náš jazyk, naši historii, naši tradici za vzácné národního dědictví po našich předcích, které jsme povinni našim potomkům předat a obohatit tento národní poklad vlastní prací.“

—  Zygmunt Szczęsny Feliński polský arcibiskup 1822 - 1895

Originál: (pl) Uważam nasz język, naszą historię, nasze obyczaje narodowe za drogocenną spuściznę po przodkach, którą następcom naszym święcie przekazać powinniśmy, wzbogaciwszy skarbnicę narodową własną pracą.
Zdroj: [Święty Szczęsny Feliński: między Warszawą a Rzymem, rp.pl, 2013/01/19, 2013/07/02, http://www.rp.pl/artykul/971477.html?print=tak&p=0]

Paulo Coelho foto
Teal Swan foto
Joseph Murphy foto
Sókratés foto
François de La  Rochefoucauld foto
Luc de Clapiers de Vauvenargues foto

„Z pevných slov jasná myšlenka.“

—  Otto František Babler český knihovník a překladatel 1901 - 1984

Arnold Schwarzenegger foto
Carl Gustav Jung foto
Edgar Allan Poe foto
Teal Swan foto
Francesco Guicciardini foto

Související témata