„Ty, jenž jsi na nebesích, dej odpuštění a lásku špatnému,
který pěje nebeskou chválu tak pozemským jazykem.“

Poslední aktualizace 18. října 2020. Historie
William Shakespeare foto
William Shakespeare226
anglický básník a dramatik 1564 - 1616

Podobné citáty

Ralph Venning foto

„K tomu musíme říci, že Ten, který zaslíbil dát odpuštění těm, kdo činí pokání, nezaslíbil dát pokání těm, kdo činí hřích.“

—  Ralph Venning ministr anglicky 1621 - 1673

Originál: (en) To this we must say that He who promised forgiveness to them that repent has not promised repentance to them that sin.
Zdroj: Ibid., s. 101.

Ernst Moritz Arndt foto

„Láska – to je nadání pro pokoru a odpuštění.“

—  Ernst Moritz Arndt německý nacionalistický a antisemitský autor a básník 1769 - 1860

Varianta: Láska to je nadání pro pokoru a odpouštění.

Aurelius Augustinus foto
Simónidés z Keu foto
Josef Poul foto
Epiktétos foto
Bahá'u'lláh foto
James Clavell foto
Dietrich Bonhoeffer foto
William Shakespeare foto
Pierre Corneille foto
Victor Hugo foto
Otto František Babler foto
Ladislav Hoberlant foto

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“