„Ty, jenž jsi na nebesích, dej odpuštění a lásku špatnému,
který pěje nebeskou chválu tak pozemským jazykem.“

Poslední aktualizace 21. dubna 2021. Historie
William Shakespeare foto
William Shakespeare241
anglický básník a dramatik 1564 - 1616

Podobné citáty

Ralph Venning foto

„K tomu musíme říci, že Ten, který zaslíbil dát odpuštění těm, kdo činí pokání, nezaslíbil dát pokání těm, kdo činí hřích.“

—  Ralph Venning ministr anglicky 1621 - 1673

Originál: (en) To this we must say that He who promised forgiveness to them that repent has not promised repentance to them that sin.
Zdroj: Ibid., s. 101.

Ernst Moritz Arndt foto

„Láska – to je nadání pro pokoru a odpuštění.“

—  Ernst Moritz Arndt německý nacionalistický a antisemitský autor a básník 1769 - 1860

Varianta: Láska to je nadání pro pokoru a odpouštění.

Aurelius Augustinus foto
Simónidés z Keu foto
Josef Poul foto
Bahá'u'lláh foto
Epiktétos foto
Joseph Rudyard Kipling foto

„Naučte mne radovat se z věcí prostých a žít zvesela bez hořké pachuti. Odpuštění nás oprostí od zla. Přejme lásku všem lidem pod sluncem.“

—  Joseph Rudyard Kipling anglický spisovatel povídek, básník a romanopisec 1865 - 1936

Zdroj: [Exley, Helen, Pro klid v duši 365 : Citáty na každý den, Zuzana Pavlová, Slovart, Praha, 2018, 368, 978-80-7529-518-7, 301]

Dietrich Bonhoeffer foto
William Shakespeare foto
Pierre Corneille foto
Giovanni Bosco foto
Victor Hugo foto

Související témata