„Lenost a ješitnost nejsou ctnostmi hodnými podpory, nýbrž neřestmi zasluhujícími vyplenění.“

Poslední aktualizace 19. července 2019. Historie
George Bernard Shaw foto
George Bernard Shaw300
irský dramatik 1856 - 1950

Podobné citáty

Honoré De Balzac foto
Valeriu Butulescu foto
François de La  Rochefoucauld foto
François de La  Rochefoucauld foto
Molière foto
Franz Kafka foto

„Zahálka je počátkem všech neřestí, korunou všech ctností.“

—  Franz Kafka český spisovatel židovského původu 1883 - 1924

Friedrich Nietzsche foto
Václav Bělohradský foto

„Ctnosti doby nenormální jsou neřesti doby normální.“

—  Václav Bělohradský český filozof, politický spisovatel, profesor, sociolog, vysokoškolský pedagog a vědecký spisovatel 1944

Molière foto

„Mám raději pohodlnou neřest, než únavnou ctnost.“

—  Molière francouzský dramatik a herec 1622 - 1673

Winston Churchill foto

„Má všechny ctnosti, které nesnáším, a žádnou z neřestí, které obdivuji.“

—  Winston Churchill premiér Spojeného království během druhé světové války 1874 - 1965

George Gordon Byron foto
Ralph Venning foto

„Ctnost i neřest jsou obé proroci; první o jistém dobru, druhé o bolesti nebo lítosti.“

—  Ralph Venning ministr anglicky 1621 - 1673

Originál: (en) Virtue and vice are both prophets; the first, of certain good; the second, of pain or else of penitence.

Jaromír John foto

„Člověk nemá býti otrokem svých neřestí, ale také nemá být otrokem svých ctností.“

—  Jaromír John český novinář, romanopisec, spisovatel a vědecký spisovatel 1882 - 1952

Božena Benešová foto

„Na tom, koho máme rádi, nám nevadí i jeho neřesti, zatímco u toho, koho nesnášíme, jsou nám proti srsti i jeho ctnosti.“

—  Božena Benešová česká básnířka, literární kritička, novinářka, publicistka a romanopisec 1873 - 1936

François de La  Rochefoucauld foto
Aristoteles foto

„Ctnost jest uprostřed dvou krajností, jež zjevné vady a neřesti jsou.“

—  Aristoteles klasický řecký filozof, student Platóna a zakladatel západní filozofie -384 - -321 př. n. l.

Henry Miller foto
Baruch Spinoza foto
François de La  Rochefoucauld foto
Jean Jacques Rousseau foto

„Vědy a umění vděčí za zrod neřestem; méně bychom pochybovali o jejich výhodách, kdyby za něj vděčily ctnostem.“

—  Jean Jacques Rousseau ženevský filozof 1712 - 1778

Dílo, Rozprava o vědách a uměních
Zdroj: [Rousseau, Rousseau, 1989, Rozpravy, Svoboda, Praha, 2., 60, 80-205-0064-2]

Související témata