„Lidé se seznamují navzájem nikoliv souladem, ale vzájemnými rozpory.“

Théophile Gautier foto
Théophile Gautier10
francouzský spisovatel 1811 - 1872
Reklama

Podobné citáty

Gotthold Ephraim Lessing foto
 Ulpianus foto
Reklama
Otto František Babler foto
Otto František Babler foto
Reklama
Francis Bacon foto

„Chování si lidé navzájem předávají jako choroby.“

—  Francis Bacon anglický filozof, státník, vědec, právník a autor 1561 - 1626

Francis Bacon foto

„Chování si lidé předávají navzájem jako nemoci.“

—  Francis Bacon anglický filozof, státník, vědec, právník a autor 1561 - 1626

Reklama
André Gide foto
Karl August Varnhagen Von Ense foto
Pedro Calderón De La Barca foto
Kjell A Nördström foto
Reklama
Arne Garborg foto
 Nas foto
Reklama
Stanislaw Dygat foto
Immanuel Kant foto
Další