„Domýšlivci slyší pouze chválu.“

Poslední aktualizace 11. října 2018. Historie
Témata
chvála
Antoine de Saint-Exupéry foto
Antoine de Saint-Exupéry164
francouzský letec a spisovatel 1900 - 1944

Podobné citáty

François de La  Rochefoucauld foto

„Abychom slyšeli chválu na sebe, chválíme obyčejně jiné.“

—  François de La Rochefoucauld francouzský autor monografií 1613 - 1680

Varianta: Abychom uslyšeli chválu o sobě, chválíme obvykle jiné.

Marcus Tullius Cicero foto
Edward Young foto

„Údiv je bezděčná chvála.“

—  Edward Young anglický farář, básník a dramatik 1683 - 1765

Decimus Iunius Iuvenalis foto
Valeriu Butulescu foto
Molière foto

„Nejlepší způsob chvály je platit.“

—  Molière francouzský dramatik a herec 1622 - 1673

František Ladislav Čelakovský foto
John Gay foto
Antoine de Rivarol foto
Marcus Aurelius foto
Claude Bernard foto
Richard Brinsley Sheridan foto

„Nic nemá na dítě větší vliv než chvála.“

—  Richard Brinsley Sheridan britský politik 1751 - 1816

Varianta: Nic nemá na dítě lepší vliv než chvála.

Valeriu Butulescu foto
Jonathan Swift foto

„Do každé chvály je přimíseno trochu máku.“

—  Jonathan Swift anglo-irský satirik, esejista, básník 1667 - 1745

Lucius Apuleius foto
Jean de La Bruyere foto
Karol Irzykowski foto

Související témata