„Cizí chvála přináší tobě jen tehdy čest, když ten, kdo tě chválí, chvály hoden jest.“

Převzato z Wikiquote. Poslední aktualizace 3. června 2021. Historie
Témata
čest, chvála
František Ladislav Čelakovský foto
František Ladislav Čelakovský18
český básník a překladatel 1799 - 1852

Podobné citáty

Marcus Tullius Cicero foto
François de La  Rochefoucauld foto
Jaromír John foto

„Přítel dříve umdlí ve chvále než nepřítel v urážkách.“

—  Jaromír John český novinář, romanopisec, spisovatel a vědecký spisovatel 1882 - 1952

François de La  Rochefoucauld foto

„Abychom slyšeli chválu na sebe, chválíme obyčejně jiné.“

—  François de La Rochefoucauld francouzský autor monografií 1613 - 1680

Varianta: Abychom uslyšeli chválu o sobě, chválíme obvykle jiné.

Johannes Kepler foto
Jean de La Bruyere foto
Phaedrus foto
Maro Publius Vergilius foto

„Čest tvoje, jméno a chvála ti po všechny zůstanou časy.“

—  Maro Publius Vergilius starověký římský básník -70 - -19 př. n. l.

Originál: (la) SEMPER HONOS NOMENQUE TUUM LADESQUE MANEBUNT

Epikúros ze Samu foto
Richard Le Gallienne foto

„Kritik je člověk, kterého Bůh stvořil k chvále větších mužů než je on sám, ale který je, s podivnou slepotou, nikdy nebyl schopen najít.“

—  Richard Le Gallienne anglický spisovatel a básník 1866 - 1947

Originál: (en) A critic is a man whom God created to praise greater men than himself, but who, by a curious blindness, has never been able to find them.
Zdroj: [Le Gallienne, Richard, 1896, Retrospective Reviews: 1891-1893, J. Lane, xv, angličtina]

Xenofón foto
François de La  Rochefoucauld foto
Giovanni Bosco foto
John Gay foto
Antoine de Rivarol foto
Marcus Aurelius foto

Související témata