„Lidstvo v každé době plodí ďábelské šílence a svůdné představy útisku. Úkolem státnictví je zabránit tomu, aby se vyšvihli k moci, a udržet funkční mezinárodní uspořádání, které je může – pokud se k moci dostanou – zastrašit. Toxická směs povrchního pacifismu, geopolitické nerovnováhy a nejednoty spojenců však těmto silám v meziválečném období dala volnou ruku. Evropa poučená třemi sty lety konfliktu vybudovala mezinárodní řád – a pak ho odhodila, protože její vůdcové nerozuměli při vstupu do první světové války důsledkům svého počínání, a i když nyní chápali, jaký by byl dopad další hromadné katastrofy, zalekli se závěrů, k nimž je toto nahlédnutí mělo přimět. Kolaps mezinárodního pořádku, k němuž v této době došlo, byl v zásadě rezignací či přímo sebevraždou. Evropa opustila zásady vestfálského urovnání, zdráhala se uplatnit sílu, jež by byla nezbytná k obhajobě deklarované morální alternativy, a nyní ji stravovala nová válka, jejíž konec s sebou znovu přinesl nutnost nově pojmout uspořádání kontinentu.“

Poslední aktualizace 27. května 2019. Historie

Podobné citáty

Henry Kissinger foto
Theodoros Angelopoulos foto
Jonas Gahr Store foto

„Pro mezinárodní společenství je to největší krok zpět od skončení druhé světové války.“

—  Jonas Gahr Store norský politik 1960

o G20
Zdroj: [Spencerová, Tereza, Kdo potřebuje Vídeňský kongres?, literarky.cz, 2010-11-11, 2011-02-20, http://www.literarky.cz/svet/88-svet/2908-kdo-potebuje-videsky-kongres]

Alexandr Sommer Batěk foto
Petr Kropotkin foto
Tommy Robinson foto

„Realita je taková, že toto je válka. Tito lidé proti nám vedou válku. To trvá již 1400 let. To není nic nového. A po celou dobu chtějí policejní nebo političtí vůdci pozvat více! Chtějí pozvat více!“

—  Tommy Robinson anglický krajně pravicový aktivista 1982

22. března 2017
— Teroristický útok v Londýně
Source: [Former EDL leader Tommy Robinson arrives at scene of London terror attack, Telegraph Reporters, The Telegraph, 2017-03-22, 2019-11-27, 2017-03-24, https://www.telegraph.co.uk/news/2017/03/22/former-edl-leader-tommy-robinson-arrives-scene-london-terror/, https://web.archive.org/web/20170324011959/https://www.telegraph.co.uk/news/2017/03/22/former-edl-leader-tommy-robinson-arrives-scene-london-terror/, anglicky]
Originál: The reality is this is a war. These people are waging war on us. This has gone on for 1,400 years. This is nothing new. And the whole time while this goes on, the police leaders or political leaders want to invite more! They want to invite more!

„Do sametové revoluce jsme vyrůstali v klícce a všechno, na co si západní Evropa zvykala od konce druhé světové války, se k nám najednou dostalo ze dne na den.“

—  Viktor Tauš český režisér 1972

https://magazin.aktualne.cz/viktor-taus-v-90-letech-nastal-vybuch-sexu-a-drog-cesko-si-p/r~d739d3b2e12311e982ef0cc47ab5f122/

„Ve druhé světové válce byla lidská společnost poprvé ve svých dějinách konfrontována se státem, jehož páteří byl zločin. Na základě této skutečnosti bylo sáhnuto ke zcela mimořádným opatřením. Sudetští Němci začali také mluvit o právu na domov. To je pojem, který nemá vůbec podporu mezinárodního práva.“

—  Jaroslav Valenta český historik a vysokoškolský pedagog 1930 - 2004

o Benešových dekretech
Zdroj: [Dekrety jsou stejně již minulostí, ihned.cz, 1998-10-12, 2015-05-18, http://archiv.ihned.cz/c1-962096-dekrety-jsou-stejne-jiz-minulosti]

Noam Chomsky foto
Vladimir Putin foto
Bořek Šípek foto
Andrew Ng foto

„Bát se superinteligentních robotů, které by si zotročily nebo by vyhubily lidstvo, je asi jako bát se přelidnění na Marsu. V zásadě je to možné, ale nyní irelevantní.“

—  Andrew Ng 1976

Zdroj: [Höschl, Cyril, Inteligenční exploze, vesmir.cz, 2017-09-01, 2020-04-17, https://vesmir.cz/cz/casopis/archiv-casopisu/2017/cislo-9/inteligencni-exploze.html]

Henry Kissinger foto
Václav Klaus foto
Jean-Claude Juncker foto

„My Evropané bychom měli pamatovat, že Evropa je kontinent, kdy skoro každý byl kdysi uprchlíkem. Naše společná historie je značená miliony Evropanů utíkajících před náboženským nebo politickým pronásledováním, před válkou, diktaturou nebo útlakem.“

—  Jean-Claude Juncker lucemburský politik 1954

Originál: (en) We Europeans should remember well that Europe is a continent where nearly everyone has at one time been a refugee. Our common history is marked by millions of Europeans fleeing from religious or political persecution, from war, dictatorship, or oppression.

Lamberto Zannier foto

„Vstupujeme do nové historické etapy, která volá po nových principech. To znamená zajistit, aby uprchlíci nebyli diskriminováni ve svém novém domově. Zároveň nesmíme opustit své vlastní zásady a naši vlastní kulturu.“

—  Lamberto Zannier italský diplomat 1954

Originál: (de) Wir stehen am Anfang einer neuen historischen Phase, die nach neuen Prinzipien verlangt. Dazu gehört auch, sicherzustellen, dass Flüchtlinge in ihrer neuen Heimat nicht diskriminiert werden. Zugleich dürfen wir unsere eigenen Prinzipien und unsre eigene Kultur nicht aufgeben..
Zdroj: [Geets, Siobhan, "Vielleicht brauchen wir Mauern mit Türen", wienerzeitung.at, 2016-03-03, 2016-03-11, url http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europaeische_union/804263_Vielleicht-brauchen-wir-Mauern-mit-Tueren.html]

„Sex není jenom o sexu. To, jak chápeme a vyjadřujeme naši sexualitu, poukazuje na naše nejhlubší přesvědčení o tom, kdo jsme my, kdo je Bůh, jaký je smysl lidského života, uspořádání společnosti a dokonce uspořádání vesmíru.“

—  Christopher West americký spisovatel 1969

Zdroj: Christopher West: Teologie těla pro začátečníky, nakladatelství Paulínky, Praha 2006; ISBN 80-86949-18-4 (str. 10)

„Já jsem něco velkého v jeho podání na závěr funkčního období očekával. Říkal jsem známým – uvidíte, že ke konci udělá něco, čím všechny naštve. Třeba že nás obviní, že jsme blbí, že celá Evropa je blbá, že svět spěje do záhuby… Ale že to bude ta amnestie, to mě vážně nenapadlo.“

—  Slavomil Hubálek český psycholog 1947 - 2013

Zdroj: [Martin, Laštůvka, Amnestií Klaus jen potvrdil, že je narcis, míní psycholog Hubálek, iDNES.cz, 2013-03-07, 2014-03-05, http://zpravy.idnes.cz/slavomil-hubalek-o-vaclavu-klausovi-d7i-/domaci.aspx?c=A130307_124145_domaci_klm]

John Knox foto

„Svědectví Písma je tak jasné, že k němu cokoliv přidávat by bylo nadbytečné, nebylo-li by tomu tak, že svět nyní došel téměř takové slepoty, že cokoliv nezalibují knížata a zástupy, to je odmítáno jako nově utvořené učení a je odsouzeno jako hereze. Zdálo se mi tedy dobré citovat názor některých starých autorů v této věci, aby ti, kteří nejsou zcela zaslepeni ďáblem, mohli zvážit a pochopit, že toto mé mínění není žádný nový výklad Božích Písem, ale jednotný konsensus větší části zbožných pisatelů od dob apoštolů.“

—  John Knox skotský duchovní, spisovatel a historik 1514 - 1572

Originál: (en) The testimony of Scripture is so plain that to add anything were superfluous, were it not that the world is almost now come to that blindness, that whatsoever pleases not the princes and the multitude, the same is rejected as doctrine newly forged, and is condemned for heresy. I have therefore thought good to recite the minds of some ancient writers in the same matter, to the end that such as altogether be not blinded by the devil, may consider and understand this my judgment to be no new interpretation of God's Scriptures, but to be the uniform consent of the most part of godly writers since the time of the apostles.
Zdroj: [Knox, John, Roger A. Mason, Knox: On Rebellion, https://books.google.cz/books?id=KtTLCgAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=cs&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false, Cambridge University Press, Cambridge, 1994, 223, 15, 131658349X, angličtina]

Simon Singh foto

„Po první světové válce se Spojenci nebáli nikoho.“

—  Simon Singh, kniha Kniha kódů a šifer

The Code Book: The Science of Secrecy from Ancient Egypt to Quantum Cryptography

Související témata