„Lidstvo v každé době plodí ďábelské šílence a svůdné představy útisku. Úkolem státnictví je zabránit tomu, aby se vyšvihli k moci, a udržet funkční mezinárodní uspořádání, které je může – pokud se k moci dostanou – zastrašit. Toxická směs povrchního pacifismu, geopolitické nerovnováhy a nejednoty spojenců však těmto silám v meziválečném období dala volnou ruku. Evropa poučená třemi sty lety konfliktu vybudovala mezinárodní řád – a pak ho odhodila, protože její vůdcové nerozuměli při vstupu do první světové války důsledkům svého počínání, a i když nyní chápali, jaký by byl dopad další hromadné katastrofy, zalekli se závěrů, k nimž je toto nahlédnutí mělo přimět. Kolaps mezinárodního pořádku, k němuž v této době došlo, byl v zásadě rezignací či přímo sebevraždou. Evropa opustila zásady vestfálského urovnání, zdráhala se uplatnit sílu, jež by byla nezbytná k obhajobě deklarované morální alternativy, a nyní ji stravovala nová válka, jejíž konec s sebou znovu přinesl nutnost nově pojmout uspořádání kontinentu.“

Poslední aktualizace 27. května 2019. Historie

Podobné citáty

Henry Kissinger foto
Jonas Gahr Store foto

„Pro mezinárodní společenství je to největší krok zpět od skončení druhé světové války.“

—  Jonas Gahr Store norský politik 1960

o G20
Zdroj: [Spencerová, Tereza, Kdo potřebuje Vídeňský kongres?, literarky.cz, 2010-11-11, 2011-02-20, http://www.literarky.cz/svet/88-svet/2908-kdo-potebuje-videsky-kongres]

Alexandr Sommer Batěk foto
Theodoros Angelopoulos foto

„Do sametové revoluce jsme vyrůstali v klícce a všechno, na co si západní Evropa zvykala od konce druhé světové války, se k nám najednou dostalo ze dne na den.“

—  Viktor Tauš český režisér 1972

https://magazin.aktualne.cz/viktor-taus-v-90-letech-nastal-vybuch-sexu-a-drog-cesko-si-p/r~d739d3b2e12311e982ef0cc47ab5f122/

Petr Kropotkin foto
Tommy Robinson foto

„Realita je taková, že toto je válka. Tito lidé proti nám vedou válku. To trvá již 1400 let. To není nic nového. A po celou dobu chtějí policejní nebo političtí vůdci pozvat více! Chtějí pozvat více!“

—  Tommy Robinson anglický krajně pravicový aktivista 1982

22. března 2017
— Teroristický útok v Londýně
Source: [Former EDL leader Tommy Robinson arrives at scene of London terror attack, Telegraph Reporters, The Telegraph, 2017-03-22, 2019-11-27, 2017-03-24, https://www.telegraph.co.uk/news/2017/03/22/former-edl-leader-tommy-robinson-arrives-scene-london-terror/, https://web.archive.org/web/20170324011959/https://www.telegraph.co.uk/news/2017/03/22/former-edl-leader-tommy-robinson-arrives-scene-london-terror/, anglicky]
Originál: The reality is this is a war. These people are waging war on us. This has gone on for 1,400 years. This is nothing new. And the whole time while this goes on, the police leaders or political leaders want to invite more! They want to invite more!

Bořek Šípek foto
Noam Chomsky foto
Lamberto Zannier foto

„Vstupujeme do nové historické etapy, která volá po nových principech. To znamená zajistit, aby uprchlíci nebyli diskriminováni ve svém novém domově. Zároveň nesmíme opustit své vlastní zásady a naši vlastní kulturu.“

—  Lamberto Zannier italský diplomat 1954

Originál: (de) Wir stehen am Anfang einer neuen historischen Phase, die nach neuen Prinzipien verlangt. Dazu gehört auch, sicherzustellen, dass Flüchtlinge in ihrer neuen Heimat nicht diskriminiert werden. Zugleich dürfen wir unsere eigenen Prinzipien und unsre eigene Kultur nicht aufgeben..
Zdroj: [Geets, Siobhan, "Vielleicht brauchen wir Mauern mit Türen", wienerzeitung.at, 2016-03-03, 2016-03-11, url http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europaeische_union/804263_Vielleicht-brauchen-wir-Mauern-mit-Tueren.html]

Andrew Ng foto

„Bát se superinteligentních robotů, které by si zotročily nebo by vyhubily lidstvo, je asi jako bát se přelidnění na Marsu. V zásadě je to možné, ale nyní irelevantní.“

—  Andrew Ng 1976

Zdroj: [Höschl, Cyril, Inteligenční exploze, vesmir.cz, 2017-09-01, 2020-04-17, https://vesmir.cz/cz/casopis/archiv-casopisu/2017/cislo-9/inteligencni-exploze.html]

Jean-Claude Juncker foto

„My Evropané bychom měli pamatovat, že Evropa je kontinent, kdy skoro každý byl kdysi uprchlíkem. Naše společná historie je značená miliony Evropanů utíkajících před náboženským nebo politickým pronásledováním, před válkou, diktaturou nebo útlakem.“

—  Jean-Claude Juncker lucemburský politik 1954

Originál: (en) We Europeans should remember well that Europe is a continent where nearly everyone has at one time been a refugee. Our common history is marked by millions of Europeans fleeing from religious or political persecution, from war, dictatorship, or oppression.

Simon Singh foto

„Po první světové válce se Spojenci nebáli nikoho.“

—  Simon Singh, kniha Kniha kódů a šifer

The Code Book: The Science of Secrecy from Ancient Egypt to Quantum Cryptography

Jean Benjamin Sleiman foto
Henry Kissinger foto
Václav Klaus foto
Henry Kissinger foto

„Nyní má velkou šanci přivést Nový světový řád.“

—  Henry Kissinger ministr zahraničních věcí Spojených států amerických 1923

o prezidentu G. W. Bushovi, krátce po 11. září 2001
Chybí zdroj

Vladimir Putin foto

Související témata