Josef Bohumil Souček citáty

2   0

Josef Bohumil Souček

Datum narození: 12. květen 1902
Datum úmrtí: 9. září 1972

Prof. ThDr. Josef Bohumil Souček, dr. h. c. byl významný český teolog, biblista-novozákoník, duchovní Českobratrské církve evangelické, profesor Husovy československé evangelické fakulty bohoslovecké , po roce 1950 profesor a děkan Komenského evangelické bohoslovecké fakulty v Praze a iniciátor ekumenického překladu Bible.

Citáty Josef Bohumil Souček


„Není řádu tak špatného, aby dokázal zabránit činění dobra, a není řádu tak dobrého, aby nemohl být poskvrněn, zneužit, ale i zlepšen. I řád je třeba přebudovávat.“

„... projev vědomí, že jsou obě spoluslužebnicemi pravdy, jež je nad nimi oběma.“ o poměru teologie k filozofii

Podobní autoři

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .