„Ctnost sama plodí a udržuje přátelství a není přátelství bez ctnosti.“

Poslední aktualizace 18. ledna 2019. Historie
Marcus Tullius Cicero foto
Marcus Tullius Cicero320
římský filozof a státník -106 - -43 př. n. l.

Podobné citáty

Francisco Goya foto

„Přátelství je dcerou ctnosti.“

—  Francisco Goya španělský malíř a grafik 1746 - 1828

Francisco Goya foto
Démokritos foto

„Stejné smýšlení plodí přátelství.“

—  Démokritos starověký řecký filozof, žák Leucippuse, zakladatel atomové teorie

Varianta: Stejné myšlení vytváří přátelství.

Baruch Spinoza foto
Baruch Spinoza foto
Crispus Caius Sallustius foto

„Ctnost se dostatečně projevuje sama o sobě.“

—  Crispus Caius Sallustius římský historik, politik -86 - -34 př. n. l.

Originál: (la) IPSA SE VIRTUS SATIS OSTENDIT

François de La  Rochefoucauld foto
Vincenc z Pauly foto

„Solidní ctnost se uplatňuje v utrpeních; je to zároveň ta samá ctnost, která uchovává v pravé bázni služebníky Boží. Křížem Bůh posvěcuje duše.“

—  Vincenc z Pauly francouzský kněz, zakladatel a světec 1581 - 1660

Zdroj: https://citato.cz/autor/vincenc-z-pauly?page=5

Jean de La Bruyere foto
Zsa Zsa Gabor foto
Marcus Fabius Quintilianus foto

„I když je ctižádost sama o sobě chybou, přece bývá často příčinou ctností.“

—  Marcus Fabius Quintilianus starověký římský řečník 35 - 96

Originál: (la) LICET IPSA VITIUM SIT AMBITIO, FREQUENTER TAMEN CAUSA VIRTUTUM EST

Jan Kollár foto

„Nejkrásnější nade všechny ctnosti ctnost, jež vlastní ctnosti ukrývá.“

—  Jan Kollár český básník, lingvista, protestantský duchovní, spisovatel a vědecký spisovatel 1793 - 1852

Stefan Kisielewski foto
Charles Spurgeon foto

„Pokání roste jako roste víra. Nemyl se o tom; pokání není věcí dnů či týdnů. (…) Ne, je to celoživotní ctnost, jako víra sama.“

—  Charles Spurgeon britský kazatel, autor a pastor 1834 - 1892

Originál: (en) Repentance grows as faith grows. Do not make any mistake about it; repentance is not a thing of days and weeks. (…) No; it is the grace of a lifetime, like faith itself.
Zdroj: All of Grace, s119

Seneca foto

„Nectnost se k nám plíží pod jménem ctnost.“

—  Seneca římský filozof -4 - 65 př. n. l.

Logan Pearsall Smith foto
Georg Christoph Lichtenberg foto
Adam Smith foto

„Lidskost je ctností žen, velkodušnost ctností mužů.“

—  Adam Smith skotský morální filozof a politický ekonom 1723 - 1790

Dalajláma foto

Související témata