Adam Mickiewicz citáty

Adam Mickiewicz foto
10   25

Adam Mickiewicz

Datum narození: 24. prosinec 1798
Datum úmrtí: 26. listopad 1855
Další jména:Adam Bernard Mickiewicz

Reklama

Adam Mickiewicz [Mickjevič] byl polský spisovatel, představitel polského romantismu.

Podobní autoři

Jerzy Andrzejewski foto
Jerzy Andrzejewski1
polský spisovatel
Bronisław Wildstein foto
Bronisław Wildstein2
polský novinář
Andrzej Mularczyk foto
Andrzej Mularczyk2
polský spisovatel
Andrzej Stasiuk foto
Andrzej Stasiuk1
polský spisovatel
Jerzy Broszkiewicz foto
Jerzy Broszkiewicz9
polský dětský spisovatel, spisovatel a dramatik
Stanisław Lem foto
Stanisław Lem6
polský autor sci-fi

Citáty Adam Mickiewicz

Reklama

Help us translate English quotes

Discover interesting quotes and translate them.

Start translating

„Translation: For mum we're fly. What mum you don't know who am I? I am Józio. And this is my sister Rózia. Now we're fly in sky! There is better than mum. See how heads in ray. Clothes with lucifer light. And on my hand as butterfly airfoil in sky we have all what we want, every day other toy, where we go here is grass, where we touch here is a flower. But we have what we want, torture us boring and trepidation. Oh mum for Your children road to heaven has been closed! On Always!“

—  Adam Mickiewicz
Do mamy lecim do mamy! Cóż to, mamo nie znasz Józia? Ja to Józio ja ten samy. A to moja siostra Rózia. My teraz w raju latamy, Tam nam lepiej niż u mamy. Patrz jakie główki w promieniu, Ubiór z jutrzenki światełka, A na oboim ramieniu Jak u motylków skrzydełka, w raju wszystkiego dostatek, Co dzień to inna zabawka, gdzie stąpim wypływa trawka, gdzie dotkniem rozkwita kwiatek. Lecz choć wszystkiego dostatek dręczy nad nuda i trwoga. Ach mamo dla twoich dziatek zamknięta do nieba droga! Part two.

„Translation: If I gaze at a comet with all the strength of my soul,
It cannot stir from the spot while my eyes are upon it.“

—  Adam Mickiewicz
Kiedy spójrzę w kometę z całą mocą duszy, Dopóki na nią patrzę, z miejsca się nie ruszy. Part three, scene two ("The Great Improvisation"). Translated by Louise Varese.

„Translation: Herod, God! - all young Poland 's given into Herod's hands. What do I see? Long white roads like stations of the cross, long roads unseen through ancient forests, through the snow, all roads leading North. There, there, to the far country, they float like rivers.“

—  Adam Mickiewicz
Herod - Panie cała Polska młoda wydana w ręce Heroda. Co widzę? Długie białe dróg krzyżowych biegi, Drogi długie - nie dojrzeć - przez puszcze - przez śniegi, Wszystkie na północ! Tam, tam, w kraj daleki, płyną jak rzeki Part three, scene 5.

„Translation: I and motherland are one. My name is Million, because for millions do I love and suffer agonies.“

—  Adam Mickiewicz
Ja i ojczyzna to jedno. Nazywam sie Milion, bo za miliony kocham i cierpię katuszę. Part three, scene one.

„Translation: My heart stopped, my breast frozen, my lips and eyes barred. Still in the world, but not of the world. Here, yet already departed.“

—  Adam Mickiewicz
Serce ustało pierś już lodowata, ścięły się usta i oczy zawarły; Na świecie jeszcze, lecz już nie dla świata. Cóż to za człowiek - Umarły Part one.

„Translation: So listen to them, heed them: Who never touch the earth, can never be in heaven.“

—  Adam Mickiewicz
Bo słuchajcie i zważcie na siebie: Kto nie dotknął ziemi ni razu, ten nigdy nie może być w niebie. Part two.

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“

Today's anniversary
John Milton foto
John Milton13
anglický spisovatel, básník 1608 - 1674
Ladislav Smoljak foto
Ladislav Smoljak6
český herec, humorista, pedagog, režisér a scenárista 1931 - 2010
Dmitrij Sergejevič Merežkovskij foto
Dmitrij Sergejevič Merežkovskij1
ruský prozaik, básník, náboženský myslitel a literární krit… 1865 - 1941
Robert Quillen foto
Robert Quillen1
1887 - 1948
Dalších 54 dnešních výročí
Podobní autoři