Adam Mickiewicz citáty

Adam Mickiewicz foto
10   25

Adam Mickiewicz

Datum narození: 24. prosinec 1798
Datum úmrtí: 26. listopad 1855
Další jména: Adam Bernard Mickiewicz

Adam Bernard Mickiewicz [Mickjevič] byl polský spisovatel, představitel polského romantismu.

„Už samotná fakta mají moc řešit velké problémy.“

—  Adam Mickiewicz

Varianta: Už samá fakta mají moc řešit velké problémy.

Help us translate English quotes

Discover interesting quotes and translate them.

Start translating

„Translation: For mum we're fly. What mum you don't know who am I? I am Józio. And this is my sister Rózia. Now we're fly in sky! There is better than mum. See how heads in ray. Clothes with lucifer light. And on my hand as butterfly airfoil in sky we have all what we want, every day other toy, where we go here is grass, where we touch here is a flower. But we have what we want, torture us boring and trepidation. Oh mum for Your children road to heaven has been closed! On Always!“

—  Adam Mickiewicz, kniha Dziady

Do mamy lecim do mamy! Cóż to, mamo nie znasz Józia? Ja to Józio ja ten samy. A to moja siostra Rózia. My teraz w raju latamy, Tam nam lepiej niż u mamy. Patrz jakie główki w promieniu, Ubiór z jutrzenki światełka, A na oboim ramieniu Jak u motylków skrzydełka, w raju wszystkiego dostatek, Co dzień to inna zabawka, gdzie stąpim wypływa trawka, gdzie dotkniem rozkwita kwiatek. Lecz choć wszystkiego dostatek dręczy nad nuda i trwoga. Ach mamo dla twoich dziatek zamknięta do nieba droga!
Part two.
Dziady (Forefathers' Eve) http://www.ap.krakow.pl/nkja/literature/polpoet/mic_fore.htm

„Translation: If I gaze at a comet with all the strength of my soul,
It cannot stir from the spot while my eyes are upon it.“

—  Adam Mickiewicz, kniha Dziady

Kiedy spójrzę w kometę z całą mocą duszy,
Dopóki na nią patrzę, z miejsca się nie ruszy.
Part three, scene two ("The Great Improvisation"). Translated by Louise Varese.
Dziady (Forefathers' Eve) http://www.ap.krakow.pl/nkja/literature/polpoet/mic_fore.htm

„Translation: Herod, God! - all young Poland 's given into Herod's hands. What do I see? Long white roads like stations of the cross, long roads unseen through ancient forests, through the snow, all roads leading North. There, there, to the far country, they float like rivers.“

—  Adam Mickiewicz, kniha Dziady

Herod - Panie cała Polska młoda wydana w ręce Heroda. Co widzę? Długie białe dróg krzyżowych biegi, Drogi długie - nie dojrzeć - przez puszcze - przez śniegi, Wszystkie na północ! Tam, tam, w kraj daleki, płyną jak rzeki
Part three, scene 5.
Dziady (Forefathers' Eve) http://www.ap.krakow.pl/nkja/literature/polpoet/mic_fore.htm

„Translation: Lithuania, my country! You are as good health;
How much one should prize you, he only can tell, Who has lost you…“

—  Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz

Litwo! Ojczyzno moja! ty jesteś jak zdrowie;
Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie, Kto cię stracił...
Opening lines, translated by Marcel Weyland
Pan Tadeusz (Sir Thaddeus) http://www.ap.krakow.pl/nkja/literature/polpoet/mic_pan.htm

„Translation: We'd better send
For God. He will remember and tell us all.“

—  Adam Mickiewicz, kniha Dziady

Będę o to Pana Boga pytać,
On to wszystko zapisał, wszystko mnie opowie.
Part three, scene seven ("The Prisoner's Return"). Translated by Jerzy Peterkiewicz and Burns Singer.
Dziady (Forefathers' Eve) http://www.ap.krakow.pl/nkja/literature/polpoet/mic_fore.htm

„Translation: My heart stopped, my breast frozen, my lips and eyes barred. Still in the world, but not of the world. Here, yet already departed.“

—  Adam Mickiewicz, kniha Dziady

Serce ustało pierś już lodowata, ścięły się usta i oczy zawarły; Na świecie jeszcze, lecz już nie dla świata. Cóż to za człowiek - Umarły
Part one.
Dziady (Forefathers' Eve) http://www.ap.krakow.pl/nkja/literature/polpoet/mic_fore.htm

„Translation: So listen to them, heed them: Who never touch the earth, can never be in heaven.“

—  Adam Mickiewicz, kniha Dziady

Bo słuchajcie i zważcie na siebie: Kto nie dotknął ziemi ni razu, ten nigdy nie może być w niebie.
Part two.
Dziady (Forefathers' Eve) http://www.ap.krakow.pl/nkja/literature/polpoet/mic_fore.htm

„Sound as a burrow'd marmot he slept
On the straw where he'd tumbled fully-dressed that night.“

—  Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz

Book Four: Tadeusz' Awakening (trans. Christopher Adam Zakrzewski).
Pan Tadeusz (Sir Thaddeus) http://www.ap.krakow.pl/nkja/literature/polpoet/mic_pan.htm

„Translation: I and motherland are one. My name is Million, because for millions do I love and suffer agonies.“

—  Adam Mickiewicz, kniha Dziady

Ja i ojczyzna to jedno. Nazywam sie Milion, bo za miliony kocham i cierpię katuszę.
Part three, scene one.
Dziady (Forefathers' Eve) http://www.ap.krakow.pl/nkja/literature/polpoet/mic_fore.htm

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“

Podobní autoři

Henryk Sienkiewicz foto
Henryk Sienkiewicz16
polský novinář, nositel Nobelovy ceny za literaturu a filan…
Frédéric Chopin foto
Frédéric Chopin8
polský skladatel
Joseph Conrad foto
Joseph Conrad7
polský autor
Victor Hugo foto
Victor Hugo86
francouzský spisovatel
Jules Verne foto
Jules Verne14
francouzský spisovatel
Heinrich Von Kleist foto
Heinrich Von Kleist6
německý básník, dramatik, romanopisec a spisovatel novel
Anton Pavlovič Čechov foto
Anton Pavlovič Čechov63
ruský dramatik a prozaik
Christian Friedrich Hebbel foto
Christian Friedrich Hebbel38
německý básník a dramatik
Alexandre Dumas starší foto
Alexandre Dumas starší42
francouzský spisovatel a dramatik
José Martí foto
José Martí2
kubánský spisovatel, novinář a národní hrdina
Dnešní výročí
Truman Capote foto
Truman Capote7
americký autor 1924 - 1984
Sophronius Eusebius Hieronymus foto
Sophronius Eusebius Hieronymus11
katolický světec a lékař 345 - 420
Cecelia Ahern foto
Cecelia Ahern13
irská spisovatelka 1981
Terezie z Lisieux foto
Terezie z Lisieux8
jeptiška Francouzského Řádu bosých karmelitánů 1873 - 1897
Dalších 40 dnešních výročí
Podobní autoři
Henryk Sienkiewicz foto
Henryk Sienkiewicz16
polský novinář, nositel Nobelovy ceny za literaturu a filan…
Frédéric Chopin foto
Frédéric Chopin8
polský skladatel
Joseph Conrad foto
Joseph Conrad7
polský autor
Victor Hugo foto
Victor Hugo86
francouzský spisovatel
Jules Verne foto
Jules Verne14
francouzský spisovatel