Aristoteles citáty

 Aristoteles foto

123   1675

Aristoteles

Datum narození: 383 př. n. l.
Datum úmrtí: 321 př. n. l.

Aristotelés ze Stageiry byl filosof vrcholného období řecké filosofie, nejvýznamnější žák Platonův a vychovatel Alexandra Makedonského. Jeho rozsáhlé encyklopedické dílo položilo základy mnoha věd. Narodil se 384 př. n. l. v osadě Stageira na poloostrově Chalkidiké v dnešní řecké Makedonii, asi 80 km východně od Soluně - Thessaloniki, zemřel v roce 322 př. n. l. v Chalkidě, asi 60 km SV od Athén.

Citáty Aristoteles


„Rozumný člověk usiluje o život bez bolesti, ne o život příjemný.“

„Válčíme proto,abychom mohli žít v míru.“


„Je v povaze 'vášně', že není uspokojena, a většina lidí žije jenom kvůli požitku z ní.“

„Není možné, aby člověk žil slastně, nežije-li rozumně, krásně, spravedlivě, a není možné, aby žil rozumně, krásně a spravedlivě, a nežil přitom šťastně.“

„Život záleží v pohybu.“

„Základní podmínkou dobrého života v obci jest vláda zákonů, nikoli lidí.“

„Jedni šetří, jako by měli žít věčně, druzí utrácejí, jako by měli hned zemřít.“

„Ten, kdo není schopen žít ve společnosti nebo ji neshledává pro sebe dostatečnou, je buď zvíře, nebo bůh.“

„Potěšení je znamením životní síly.“

Podobní autoři

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .