Aristoteles citáty

 Aristoteles foto

123   1675

Aristoteles

Datum narození: 383 př. n. l.
Datum úmrtí: 321 př. n. l.

Aristotelés ze Stageiry byl filosof vrcholného období řecké filosofie, nejvýznamnější žák Platonův a vychovatel Alexandra Makedonského. Jeho rozsáhlé encyklopedické dílo položilo základy mnoha věd. Narodil se 384 př. n. l. v osadě Stageira na poloostrově Chalkidiké v dnešní řecké Makedonii, asi 80 km východně od Soluně - Thessaloniki, zemřel v roce 322 př. n. l. v Chalkidě, asi 60 km SV od Athén.

Citáty Aristoteles


„Rozumný člověk usiluje o život bez bolesti, ne o život příjemný.“

„Lidé všechno, co konají, konají nutně ze sedmi příčin, pod vlivem shody okolností, z přirozené nutnosti, z donucení, ze zvyku, z rozumové úvahy, ze vznětlivosti a žádosti.“ Kniha filozofie


„Nejpozoruhodnější na člověku je jeho schopnost myslet.“

„Lidé rozumem silní ovládají jiné přirozeně.“

„Filozofie vzniká z toho, že se lidé diví.“

„Není možné, aby člověk žil slastně, nežije-li rozumně, krásně, spravedlivě, a není možné, aby žil rozumně, krásně a spravedlivě, a nežil přitom šťastně.“

„Přátelství je jako vznešená. vynikající láska, v které se k jednomu člověku připojí jeden člověk.“

„Základní podmínkou dobrého života v obci jest vláda zákonů, nikoli lidí.“


„Metafora je poznávací znak génia: člověk, který dovede vytvořit metaforu, dovede rozpoznat i to, co se sobě vzájemně podobá.“

„Lidé si nejsou naprosto rovni: jedni se rodí k otroctví, druzí ke vládě.“

„Lidé 'ctižádostiví' bývají závistivější než lidé bez 'ctižádosti'.“

„Ježto lidé nemohou nepřetržitě pracovat, potřebují odpočinek, přesto však odpočinek není konečný cíl.“


„Na rozdíl od včel jsou lidé tvorové spíše političtí než společenští.“

„Jak na povahu působí bohatství, je každému známo. Neboť lidé, kteří na sebe nechají nějak působit nabyté bohatství, bývají zpupní a nadutí. Chovají se totiž tak, jako by měli všechny možné přednosti, neboť bohatství jest jako jakýsi druh míry hodnoty všeho ostatního, a proto vzniká zdání, jako by se za ně dalo všechno koupit... Takovému zbohatlému povýšenci jako by se nedostávalo výchovy k bohatství.“

„'Lidé' obecně touží po dobru, a to nejen proto, že po něm toužili jejich otcové.“

„Lidé začali 'filozofovat', protože se něčemu divili.“

Podobní autoři

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .