Charles Caleb Colton citáty

Charles Caleb Colton foto

8   2053

Charles Caleb Colton

Datum narození: 1780
Datum úmrtí: 1832
Další jména: Charle Caleb Colton

Charles Caleb Colton byl britský kněz a spisovatel.


„Přátelství může skončit láskou, ale láska nikdy nemůže skončit přátelstvím.“

„Člověk je ztělesněný paradox, uzlík protikladů.“


„Skutečné přátelství je jako pevné zdraví; stěží se uvědomujeme jeho hodnotu, dokud o něj nepřijdeme.“

„Zkoušky jsou hrozné i pro nejlépe připraveného, protože i ten největší hlupák se může tázat víc, než může nejmoudřejší odpovědět.“

„Přátelství může končit láskou, ale láska nemůže nikdy končit přátelstvím.“

„Chceš-li mít nepřátele, vyzvedej se nad ně. Chceš-li mít přátele, dovol jim vyniknout nad tebou.“

„Ten, jenž se nelíbí nikomu, není tak hoden politování jako ten, jemuž se nikdo nelíbí.“

„Vždy je bezpečné učit se i od svých nepřátel, málokdy je však bezpečné učit se od vlastních přátel.“

Podobní autoři

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .