David Ben-Gurion citáty

David Ben-Gurion foto

19   1

David Ben-Gurion

Datum narození: 16. říjen 1886
Datum úmrtí: 1. prosinec 1973

David Ben Gurion byl první izraelský premiér; tuto funkci zastával s přestávkou po třináct let. Ben Gurionovo nadšení sionismem vyvrcholilo v roli, kterou sehrál při založení Izraele. Poté, co jej vedl k vítězství během války za nezávislost, pomáhal založit státní instituce a dohlížel nad absorpcí statisíců Židů z celého světa. Někdejší sionistický vůdce zastával čelné státní funkce a po odchodu z politického života v roce 1970 se přesunul do kibucu Sde Boker, kde žil až do své smrti. Posmrtně byl Ben Gurion časopisem Time zařazen mezi 100 nejvýznamnějších lidí století.

Citáty David Ben-Gurion


„Udržování stutusu quo nepostačí. Musíme zaujmout dynamický stav založený na expanzi.“ 1954

„Dovolte mi nejprve říct jednu věc: Nezáleží na tom, co svět říká o Izraeli, nezáleží co o nás říkají kdekoliv jinde. Jediná věc, na které záleží, je, že můžeme žít zde v zemi našich praotců. A pokud neukážeme Arabům, že zaplatí vysokou cenu za vraždění Židů, nepřežijeme.“


„Budiž to dělo požehnáno, (…). Až znovu postavíme Chrám, bude stát vedle jeho hlavní brány.“

„Docela si dokážu představit židovský stát deseti milionů (Židů, ale) pochybuji. Nevybrali bychom si tuto válku toliko za účelem užívání si tohoto drobného státu.“

„(Židovští imigranti z arabských zemí jsou) lidský prach bez jazyku, vzdělání, kořenů, tradice či snů svého národa.“

„Abychom dosáhli míru, musíme se vrátit k hranicím, které platily před rokem 1967. Mír je důležitější než půda.“

„Hřešili jsme v této zemi, ve všech ostatních zemích, hřešili jsme po dva tisíce let hříchem slabosti. Jsme slabí - to je náš zločin.“

„Zbrojní dohoda s Čechy byla největší pomoc, kterou jsme tehdy dostali, a pochybuji, že bychom bez ní obstáli.“


„…měli bychom se připravit přejít do ofenzívy tím, že rozdrtíme Libanon, Zajordánsko a Sýrii… Slabé místo v arabské koalici je Libanon – muslimský režim je umělý a snadno rozvratitelný. Měl by tam být ustanoven křesťanský stát… Až rozdrtíme sílu (arabské) legie a budeme bombardovat Ammán, taktéž zlikvidujeme Zajordánsko a poté Sýrie padne. Pokud Egypt se přesto osmělí dále bojovat, měli bychom bombardovat Port Saíd, Alexandrii, Káhiru.“

„V roce 1899, Davis Triestsch napsal Herzlovi: „Navrhl bych vám přejít tento čas na program 'Větší Palestiny', než bude příliš pozdě. … Do země s 25 000 km2 nedostanete deset milionů Židů.“ Současná mapa Palestiny byla nakreslena britským mandátem. Židé mají jinou mapu, pro jejíž naplnění by naši mladí i staří měli usilovat — od Nilu k Eufratu.“

„Musíme vyhnat Araby a zaujmout jejích místo... a pokud budeme muset použít sílu - tak ne proto, abychom oloupili Araby o Negev a Zajordánsko, ale abychom ochránili své vlastní právo usadit se na těchto místech. Arabům, kteří žijí na izraelské půdě nebývá nic jiného než prchnout.“

„Musíme udělat vše pro zajištění toho, aby se oni (Palestinci) nikdy nevrátili. Staří zemřou a mladí zapomenou.“ 18. května 1948


„Musíme vypudit Araby a zabrat jejich místa.“ 1937

„Pan (Moše) Sharetta vám již řekl, že v galilejské oblasti nyní žije okolo 100 tisíc Arabů. Předpokládejme, že se rozhoří válka. Pak budeme schopni jedním úderem etnicky vyčistit celou oblast střední Galilee, včetně všech jejich uprchlíků. V tomto kontextu mi dovolte poznamenat některé zprostředkovatele, kteří nabídli vzdát nám Galileu bez války. Co měli na mysli, byla zalidněná Galilea. Nenabídli nám prázdnou Galileu, kterou bychom mohli mít jen prostřednictvím války. A proto pokud se válka rozšíří a pokryje celou Palestinu, naším největším ziskem bude Galilea. To proto, že bez jakéhokoli zvláštního úsilí, které by mohlo ohrozit jiné fronty, pouze použitím pěšáků již stejně přiděleným k tomuto úkolu, můžeme dosáhnout našeho cíle etnicky vyčistit Galileu.“ 1948

„Musíme použít teroru, vraždění, zastrašování, konfiskace půdy a odstřižení od veškerých sociálních služeb, abychom zbavili Galileu její arabské populace.“ květen 1948

„Co je nezbytné, je krutá a silná odveta. Potřebujeme přesnost co se týče času, místa a počtu obětí. Známe-li určitou rodinu, musíme udeřit bez slitování, nešetřit ženy ni děti. Jinak bude odveta neefektivní. Na místu akce není třeba rozlišovat mezi vinnými a nevinnými.“ začátek roku 1948

Podobní autoři

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .